Bu Kullanım Şartları İnsan her zaman hayatın anlamını aradı. Ararken de nesilden nesile genlerini, yaşanmışlıklarını ve bilgisini aktardı. Çünkü hayatın anlamı, yaşamı sürdürürken bilgiyi aktarmaktı. Movline sadece bir eğitim sitesi değildir. O bir hayat ağacıdır. Meyvesi bilgi, kodları yaşamın anlamıdır. Siz de Movline dünyasına katılarak, hayatı anlamlı kılın! ("Movline", "biz") Platformu. Ana Hizmet Sözleşmesi. Bu Ana Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), İşletmeler için Movline ve Devlet için Movline’ın erişimini ve kullanımını yönetir. 1. Tanımlar: Bu Sözleşmede kullanıldığı gibi, aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlama sahiptir. a) "Bağlı Kuruluş", ilgili kuruluş tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, kontrol edilen veya söz konusu kuruluş ile ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir. b) "Müşteri", Movline ile bir Sipariş Formu dolduran veya Hizmetleri kullanmak için başka bir şekilde kaydolan taraf anlamına gelir. c) "Kurslar", Hizmetlerin bir parçası olarak Movline tarafından sağlanan çevirimiçi/çevrimdışı kurslar anlamına gelir. d) "Ücretler", Hizmetlere erişim için Müşteri tarafından Movline’a ödenecek tutarlardır. e) "Sipariş Formu", Hizmetlerin Ekip Planı sürümünü satın alan Müşteriler tarafından gönderilen elektronik siparişler dahil olmak üzere Movline ve Müşteri tarafından karşılıklı olarak yürütülen ve aşağıdakileri belirten sipariş belgesidir: (1) Hizmetlerin sağlanması için Müşteri tarafından Movline’a ödenecek Ücretler, (2) Movline tarafından Müşteriye sağlanacak Hizmetlerin süresi, (3) Hizmetlere erişim yetkisi olan Kullanıcıların sayısı ve (4) Movline’nın Hizmetlerin Müşteriye sağlanmasına ilişkin diğer fatura ve ödeme bilgileri. f) "Kişisel Veriler", Müşterinin Hizmetlere sunduğu tüm kişisel veriler anlamına gelir. g) "Hizmetler", Movline tarafından sağlanan ve Kursları içeren bir çevrimiçi eğitim platformu olan İşletmeler için Movline veya Devlet için Movline anlamına gelir. h) "Movline", Navras Prodüksiyon Reklam ve Yayıncılık LTD. ŞTİ.[WK1][ödk2][ödk3] veya iştiraklerinden biri anlamına gelir. i) "Kullanıcılar", Müşterinin Hizmetlere erişme ve bunları kullanma yetkisi verdiği çalışanlar ve yükleniciler anlamına gelir. 2. Hizmetlerin Sağlanması: Movline, Hizmetleri Müşterinin ve Kullanıcılarının bu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak ve bir Sipariş Formunda belirtildiği şekilde sunmayı kabul eder. Müşterinin, Hizmetlerin "Ekip Planı" sürümüne abonelik satın alması durumunda, Müşteri, Hizmetlerde genel olarak bulunan bazı özelliklerin Müşteri tarafından kullanılamayabileceğini kabul eder. 3. Kısıtlamalar: Müşteri şunları yapmayacaktır ve Kullanıcılarının şunları yapmasına izin vermeyecektir: a) Hizmetleri veya Kurslardan herhangi birini kopyalamak, dağıtmak, türev çalışmalar oluşturmak, hacklemek veya değiştirmek b) Uygunsuz, hak ihlalinde bulunan, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik veya karalayıcı [WK4]içeriği hizmetlere girmek c) Müşteriye veya Kullanıcılarına Movline tarafından yetki verilmediği API uç noktalarına erişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlere erişmek için herhangi bir türden otomatikleştirilmiş araçları kazıyacak, örümcek yapmayacak veya kullanmayacak d) Hizmetleri kıyaslama veya benzeri diğer rekabet amaçları için veya Hizmetlere rekabetçi bir ürün oluşturmak için kullanmak e) Hizmetlere oturum açma erişimini birden çok kişi arasında paylaşma, bir Kullanıcı lisansını devretme (iş atama değişikliği veya işten çıkarma ile bağlantılı olanlar hariç) veya Kullanıcılar dışındaki herhangi bir tarafın Hizmetleri kullanmasına izin vermek f) Hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti’ne ambargo uygulanan bir ülkede veya herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti ihracat yasasını veya düzenlemesini ihlal edecek şekilde kullanmak veya bunlara erişmek veya ABD hükümeti reddedilen taraflar listesinde yer alan herhangi bir kişinin Hizmetleri kullanmasına izin vermek[WK5] g) Hizmetlere zarar verebilecek herhangi bir bilgisayar kodunu, dosyasını veya programını tanıtmak h) Hizmetleri hukuka aykırı veya başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir şekilde kullanmak i) 13 yaşın altındaki herhangi bir kişinin Hizmetleri kullanmasına izin vermek 4. Kısıtlama İhlalleri: Movline’nın Müşterinin veya Kullanıcılarından herhangi birinin yukarıdaki Bölüm 3'te belirtilen kısıtlamaları ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda Movline, Müşteri veya ilgili Kullanıcılar için Hizmetlere erişimi sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar. 5. Ücretler: Müşteri, Ücretleri bir veya daha fazla Sipariş Formunda belirtildiği şekilde ödeyecektir. Müşterinin ödeme yapmakta gecikmesi durumunda Movline, aylık %1,5'ten fazla faiz veya yasaların izin verdiği maksimum faizi talep etme hakkını saklı tutar ve tüm üçüncü taraf tahsilat masraflarından Müşteri sorumlu olacaktır. 6. Vergiler: İşbu Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken Ücretler ve diğer tutarlar, herhangi bir geçerli satış, kullanım, özel tüketim vergisi veya diğer işleme dayalı vergiler ("Vergiler") veya harçlar (faiz ve cezalar dahil) dahil olmak üzere herhangi bir vergi tutarını içermez. Müşteri, bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarları, yasalarca gerekmedikçe, tüm kesintilerden veya kesintilerden [WK6]veya karşı iddia veya mahsup haklarından arındırılmış olarak ödemeyi kabul eder. Bir kesinti veya stopaj gerekliyse Müşteri, Movline tarafından alınan ve alıkonulan net tutarın, kesinti veya stopaj gerekmemiş olsaydı [WK7]Movline’nın alacağı tam tutara eşit olmasını sağlamak için bu tür ek tutarı ödemeyi kabul eder. Müşteri, Movline’ı geri ödeyecek [WK8]ve Movline’nın tahsil etmesi veya ilgili vergi makamlarına havale etmesi gereken Vergiler veya harçlar için Movline’ı sorumlu tutmayacaktır. İşletmeler için Movline Gizlilik Bildirimi Movline for Business ("MFB") hizmetlerini ve ilgili hizmetlerini kurumsal, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve resmi müşterilerine ("Müşteriler") sağlama sürecinde, Movline müşterilerin bağışladığı bireysel kullanıcıların kişisel verilerini alacak ve bunlara erişebilecektir. Erişim ("Kullanıcılar"). [WK9]Bu gizlilik bildiriminin amaçları doğrultusunda, Müşteriler veri denetleyicileridir ve Movline bir veri işlemcisidir. Movline’nın Kullanıcı verilerini işlemesi ve bu tür verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri, Movline ile Müşterilerinin her biri arasındaki yazılı bir sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanır ve yönetilir. Bir veri işleyici olarak Movline, yalnızca Müşterilerine MFB hizmetlerini sağlamak amacıyla bireysel Kullanıcıların kişisel verilerine erişecek, bunları depolayacak ve kullanacak ve Müşterilerinin talimat verdiği şekilde verileri işleyecektir. Veri denetleyicileri olarak Müşteriler, hangi çalışanlarına veya diğer yetkili personeline MFB hizmetlerine erişim verileceğine karar verir. Bunu, Müşteri hesabını özelleştirme, bireysel Kullanıcı hesaplarını yönetme, MFB Insights [WK10]aracına ve ilgili raporlama özelliklerine erişme, MFB Yönetici araçlarına erişme becerisine sahip bir veya daha fazla MFB hesap yöneticisi veya grup yöneticisi ("Yönetici") belirleyerek yaparlar ve Müşteri tarafından talimat verildiğinde, Müşteri hesabını Müşteri tarafından sağlanan kurslarla doldurur. Müşteriler, MFB hizmetlerine erişim için Müşteriler tarafından seçilen bireysel Kullanıcılarla ilgili kişisel bilgilerin toplanmasıyla ilgili tüm geçerli yasa ve düzenlemelere ilişkin politikalar oluşturmak ve bunlara uygunluğu sağlamaktan tek başına sorumludur. Movline’nın, kişisel bilgilerinin işlenmesine ilişkin herhangi bir talep veya soru ile ilgili yardım almak için Müşterilerle (İşverenlerle) iletişime geçmesi gereken bireysel Kullanıcılar ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Şüpheye mahal vermemek adına, bu Gizlilik Beyanı aşağıdakiler için geçerli değildir: MFB hizmetinin kurumsal [WK11]potansiyel müşterilere pazarlanması amacıyla herhangi bir veri işlenmesi; Movline.com'da Movline Gizlilik Politikasının geçerli olduğu MFB hizmetlerinden ayrı olarak sunulan diğer tüm teklifler. [WK12]Bir Kullanıcı, Movline’nın ticaret sitesi eğitim içeriğine erişmek için halihazırda bir Movline hesabına sahip olabilir ve Movline pazarının bir Kullanıcı hesabından kullanılması sonucunda işlenen veriler, Movline Gizlilik Politikası'na tabidir. Movline’nın, Müşterilere hizmetlerini sağlamak için Kullanıcı verilerini işleme biçiminde önemli değişiklikler yapması durumunda, Müşterileri bilgilendirecektir. İşletmeler için Movline Gizlilik Bildirimi Movline tarafından toplanan ve saklanan Kullanıcılar hakkındaki bilgiler Kullanıcı Verilerini İşlemenin Amacı Çerezler ve diğer İzleme Teknolojileri Kullanıcı Bilgilerinin Alt İşlemcilerle Paylaşılması Kullanıcı Verilerinin AEA dışında işlenmesi 1. Movline tarafından toplanan ve saklanan Kullanıcılar hakkındaki bilgiler Bir Kullanıcıya Yönetici tarafından MFB hizmetlerine erişim verildiğinde, bir Kullanıcı bireysel bir Kullanıcı hesabı oluşturabilir ve Movline, Kullanıcı veya Yönetici tarafından sağlanan bilgileri toplayacaktır. Müşteri, aşağıdakileri içerebilecek bir hesap oluşturmak için istenen veri türünü özelleştirebilir: ad, soyad ve e-posta adresi gerekli fotoğraf, ilgi alanları, iş becerileri, hedefler ve rol (isteğe bağlı olarak Kullanıcı veya Müşteri tarafından sağlanır) Müşteri tarafından izin verilen diğer kişisel veriler Bir Kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra Movline tarafından benzersiz bir kimlik numarası atanır. Bireysel Kullanıcı hesabı bilgileri, Kullanıcılar tarafından seçildiği şekilde özel veya genel olarak ayarlanabilir. Herkese açık olarak ayarlanırsa, bilgiler arama motorları aracılığıyla aranabilir ve diğer Kullanıcılar ve Müşteri de dahil olmak üzere herkes tarafından görüntülenebilir. Yöneticiler bir Kullanıcıyı bir grup üyeliğine atayabilir Müşteriler, Movline’a parolaları ifşa etmeye gerek kalmadan Kullanıcıların MFB Kullanıcı hesaplarında oturum açmasını sağlamak için MFB ile Tek Oturum Açma (SSO) kimlik sağlayıcısını entegre etmeyi seçebilir. Böyle bir durumda Kullanıcılar, SSO kimlik sağlayıcısına kendi SSO kimlik bilgilerini sağlayarak oturum açabilirler; bu, kimliklerini doğrulayacak ve Müşteri hesabına erişime izin verecek veya erişimi engelleyecektir. Bu durumda, SSO kimlik sağlayıcıları, Kullanıcıyı Müşteri'nin yetkili kullanıcısı olarak tanımak için Movline ile benzersiz bir çerez kimliği ve kimlik doğrulama "belirteci" bilgilerini paylaşır. Eğitmen Şartları Movline platformunda bir eğitmen olmak için kaydolduğunuzda bu Eğitmen Şartları'na ("Şartlar") uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar Movline platformunun eğitmenlerle ilgili unsurları hakkındaki ayrıntıları ele alır ve Hizmetlerimizi kullanımınızı kapsayan genel şartlardan oluşan Kullanım Şartlarımızı referans almaktadır. Bu Şartlar'da tanımlanmamış büyük harfle yazılmış tüm terimler, Kullanım Şartlarımızda belirtildiği şekilde tanımlanır. Eğitmen olarak, ödemelerinizi başka bir Movline bağlı kuruluşundan alsanız bile, doğrudan Navras Prodüksiyon Reklam ve Yayıncılık[WK13] LTD. ŞTİ. ile anlaşma yapmaktasınız. 1. Eğitmenin Yükümlülükleri Eğitmen olarak; dersler, sınavlar, kodlama egzersizleri, pratik testleri, ödevler, kaynaklar, cevaplar, kurs açılış sayfası içeriği ve duyurular ("Gönderilen İçerik") dahil olmak üzere yayınladığınız tüm içeriklerden sorumlusunuz. Aşağıdakileri beyan ve taahhüt edersiniz: Doğru hesap bilgileri sağlayacak ve bu bilgileri koruyacağınızı; Movline’ı, bu Şartlar'da ve Kullanım Şartları'nda belirtildiği şekilde Gönderilen İçeriğinizi kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, rızalara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunuzu; Gönderilen İçeriğinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini veya kötüye kullanmayacağını; Gönderilen İçeriğiniz ve Hizmetlerin kullanımı üzerinden eğitim vermek ve sunduğunuz hizmetleri sunabilmek için gerekli eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve yetkinlik grubu dahil gerekli niteliklere, sertifikalara ve uzmanlığa sahip olduğunuzu ve sektörünüzün ve genel olarak öğretim hizmetlerinin standartlarına uygun hizmet kalitesini sağlayacağınızı temin edersiniz. Aşağıdakileri yapmayacağınızı taahhüt edersiniz: Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamak veya sağlamak; Hizmetler yoluyla veya herhangi bir Kullanıcıya istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermek veya iletmek; Hizmetleri, öğrencilere özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmak; Örneğin bir müzik eseri veya ses kaydının herkese açık performansı için telif ödemesi dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraftan lisans almamızı ya da bir telif ödemesi yapmamızı gerektirecek herhangi bir faaliyette yer almak; Hizmetleri sınırlandırmak veya yerleştirmek (bir kursun ücretsiz sürümünü yerleştirmek gibi) veya Hizmetleri kötüye kullanmak; Başka bir kişiyi temsil etmek veya başka bir kişinin hesabına izinsiz erişim elde etmek; Diğer Eğitmenlere müdahale etmek veya başka şekilde hizmetlerini veya kurslarını sunmalarını engellemek veya Destek hizmetleri dahil olmak üzere Movline kaynaklarını kötüye kullanmak. 2. Movline’a Lisans Movline’a Gönderilen İçeriğinizi sunma, pazarlama, kullanma ve bu amaçlar için doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla bu içeriği öğrencilere alt lisanslandırma hakkı (Kullanım Şartları'nda açıklandığı şekilde) vermiş olursunuz. Buna, erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme hakkı dahildir. Aksi yönde anlaşma sağlanmadığı sürece (Promosyon Politikamız dahil olmak üzere) Gönderilen İçeriğinizin tamamını veya bir kısmını dilediğiniz zaman Hizmetlerden çıkarma hakkına sahipsiniz. Aksi yönde anlaşma sağlanan koşullar dışında Movline’nın bu bölümdeki hakları alt lisanslandırma hakkı, Gönderilen İçeriğin kaldırılmasından 60 gün sonra yeni kullanıcılar açısından sonlanacaktır. Ancak (1) Gönderilen İçeriğin kaldırılmasından önce öğrencilere verilen haklar, bu lisansların şartları doğrultusunda (ömür boyu erişim hakkı dahil olmak üzere) devam eder ve (2) Movline’nın bu Gönderilen İçerikleri pazarlama amaçlarıyla kullanma hakkı, sonlandırma işleminden sonra da devam eder. Hizmetler'i teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme veya işletme ve kalite kontrol amaçlarıyla Gönderilen İçeriğinizin tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebiliriz. Movline’a adınızı, resminizi, görüntünüzü veya sesinizi; Hizmetler, Gönderilen İçeriğiniz veya Movline içeriğini sunma, teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme ve satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanma izni vermekte [WK14]ve tüm gizlilik, tanıtım hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat etmektesiniz. 3. İtimat ve Güvenlik 3.1 İtimat ve Güvenlik Politikaları Movline’nın İtimat ve Güvenlik politikalarına, Yasaklı Konular politikasına ve zaman zaman Movline tarafından belirlenen diğer kurs kalitesi standartlarına veya politikalarına uymayı kabul etmiş olursunuz. İlgili güncellemelere uyduğunuzdan emin olmak için bu politikaları düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Hizmetleri kullanımınızın Movline’nın (tamamen kendi takdirine bağlı olarak sağlayabileceği veya iptal edebileceği) onayına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. Aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere önceden bildirmeksizin, herhangi bir nedenle ve herhangi bir zaman, kursları kaldırma, ödemeleri askıya alma ve/veya eğitmenleri engelleme hakkını saklı tutarız: Bir eğitmen veya kurs, politikalarımıza veya yasal şartlarımıza (Kullanım Şartları dahil) uymadığında; Bir kurs, kalite standartlarımızın altında kaldığında veya öğrenci deneyimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda; Bir eğitmen Movline'de hoş olmayan bir davranış gösterdiğinde veya Movline’nın halkın gözündeki itibarını zedelediğinde, Movline’a saygısızlık gösterdiğinde, Movline’ı bir skandal içerisine sürüklediğinde veya Movline ile alay ettiğinde; Bir eğitmenin, Movline’nın politikalarını ihlal eden bir pazarlamacı veya iş ortağının sunduğu hizmetler ile ilgisi olduğunda veya Movline’nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği şekilde. 3.2 Ortak Eğitmenler ve Öğretim Asistanları Movline platformu, yönettiğiniz kurslara diğer kullanıcıları ortak eğitmenler veya öğretim asistanları olarak eklemenize olanak tanır. Ortak eğitmen veya öğretim asistanı ekleyerek bu kişileri, Movline hesabınızı ve kurslarınızı etkileyecek belirli işlemler gerçekleştirmek üzere yetkilendirmiş olduğunuzu kabul edersiniz. Movline, siz ve bu tür kullanıcılar arasındaki herhangi bir anlaşmazlık konusunda aracılık edemez veya bununla ilgili herhangi bir sorunda danışmanlık sunamaz. Ortak eğitmenlerinize atanmış bir gelir payı varsa payları, satın alım tarihi itibariyle Kurs Yönetim ayarlarında belirlediğiniz oranlara göre kazandığınız gelir payı içerisinden ödenir. 3.3 Diğer Kullanıcılarla İlişki Eğitmenlerin öğrencilerle sözleşmeye dayalı doğrudan bir ilişkisi yoktur; bu nedenle öğrenciler hakkında alacağınız tek bilgi, size Hizmetler aracılığıyla sunulan bilgiler olacaktır. Edindiğiniz bilgileri, Movline platformunda bu öğrencilere hizmetlerinizi sunmaktan başka bir amaçla kullanmayacağınızı ve Movline platformu dışında ek kişisel bilgi talep etmeyeceğinizi veya öğrencilerin kişisel bilgilerini saklamayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Öğrencilerin kişisel verilerini kullanımınızdan kaynaklanan iddialara karşı Movline’a tazmin mükellefiyetinde bulunursunuz. 3.4 Korsanlık Karşıtı Çalışmalar Kurslarınızın yetkisiz kullanımdan korunmasına yardımcı olmak için korsanlıkla mücadele sağlayıcılarıyla iş ortaklığı kuruyoruz. Bu korumayı etkinleştirmek üzere işbu belge ile Movline’ı ve korsanlıkla mücadele sağlayıcılarımızı geçerli (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası gibi) yasalar kapsamında bildirim ve kaldırma işlemleri yoluyla her bir kursunuz için telif haklarınızı uygulaması ve bu hakların uygulanmasını amaçlayan diğer çalışmalar için temsilcileriniz olarak atamış olursunuz. Movline’a ve korsanlıkla mücadele sağlayıcılarımıza her birine telif hakkı çıkarlarınızı sizin adınıza uygulamak amacıyla bildirimde bulunmak üzere birincil yetki vermiş olursunuz. 4. Fiyatlandırma 4.1 Fiyat Belirleme Kurs oluştururken kursunuz için mevcut fiyat kademeleri listesinden bir taban fiyat ("Taban Fiyat") seçmeniz istenir. Dilerseniz kursunuzu ücretsiz sunmayı da tercih edebilirsiniz. Üst düzey eğitmen olarak size Promosyon Politikamızın ("Promosyon Programları") şartları doğrultusunda belirli promosyon programlarına katılma fırsatı da sunulur. Herhangi bir Promosyon Programına katılmazsanız kursunuzu Taban Fiyattan veya en yakın yerel veya mobil uygulama eşdeğerinden listeleriz. Bir öğrenci, mobil uygulama üzerinden bir kurs satın aldığında, mobil platform sağlayıcısının fiyatlandırma matrisi geçerli olur ve geçerli Taban Fiyata veya Promosyon Programı fiyatına en yakın fiyat kademesini seçeriz. Mobil platformlar kendi para birimi dönüşüm oranlarını uyguladığı için mobil uygulama fiyatlarına yönelik dönüşüm oranları, Fiyat Kademesi Matrisindeki dönüşüm oranlarıyla eşleşmeyebilir. Kurslarınızı çalışanlarımızla, seçili iş ortaklarımızla ve daha önceden kurslarınızı satın almış olan hesaplara erişim vermemiz gereken durumlarda paylaşma hakkını bize vermiş olursunuz. Bu tür durumlarda telafi ödemesi almayacağınızı kabul edersiniz. 4.2 İşlem Vergileri Bir öğrenci, Movline’nın geçerli yasalar doğrultusunda yerel satış veya kullanım vergisi, katma değer vergisi (KDV) ya da benzer işlem vergileri ("İşlem Vergileri") ödemesini gerektiren bir ülkede bir ürün veya hizmet alırsa, bu satışlar için bu İşlem Vergilerini toplar ve yetkili vergi makamlarına iletiriz. Bu tür vergilerin ödenmesi gerektiğini tespit ettiğimiz durumlarda kendi takdirimize bağlı olarak satış fiyatını artırabiliriz. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde uygun İşlem Vergileri, mobil platform (App Store veya Google Play gibi) tarafından toplanır. 4.3 Promosyon Programları Movline, Promosyon Politikamızda detaylıca açıklandığı şekilde katılmayı tercih edebileceğiniz bazı isteğe bağlı pazarlama programları (Promosyon Programları) sunar. Bu programlar, kurslarınız için optimum fiyat noktasını bularak ve kurslarınızı farklı pazarlama kanalları aracılığıyla tanıtarak gelir potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Bu programlara katılmak için ön ödeme yapmanız gerekmez ve katılım durumunuzu dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak yapacağınız değişiklikler hali hazırda etkin kampanyalara uygulanmaz. 5. Ödemeler 5.1 Gelir Payı Bir öğrenci kursunuzu satın aldığında, satışın brüt tutarını, Movline tarafından öğrenciden alınan asıl tutar ("Brüt Tutar") olarak hesaplarız. Vergiler hariç tüm tutar hesabınıza 20 iş günü içinde geçer. . 5.2 Ödemelerin Alınması Size zamanında ödeme yapabilmemiz için uygun durumda bir PayPal veya benzeri banka hesabınız olmalı ve bizi hesabınızla ilişkili doğru e-posta adresi hakkında bilgilendirmelisiniz. Ayrıca yapılacak ödemeler için gerekli kimlik bilgilerini ve vergi belgelerini sağlamalı, uygun vergileri ödemelerinize yansıtma hakkımız olduğunu kabul etmelisiniz. Sizden uygun kimlik bilgileri veya vergi belgeleri almamamız durumunda ödemeleri askıya alma veya başka cezalar uygulama hakkını saklı tutarız. Gelirinize yansıtılacak tüm vergilerden nihai olarak sizin sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Geçerli gelir paylaşım modeline bağlı olarak ödeme her ayın sonunda 45 gün içerisinde (a) kursun ücretini aldığımız veya (b) ilgili kurs tüketimi gerçekleştiğinde yapılır. Bir eğitmen olarak bir Türk şirketinden ödeme almaya uygun olup olmadığınızı belirleme sorumluluğu size aittir. Dolandırıcılık, fikri mülkiyet hakkı ihlali veya diğer yasaların ihlalinin tespit edilmesi durumunda ödeme yapmama hakkını saklı tutarız. Devletiniz, ülkeniz veya sahipsiz mülkiyet yasaları ile ilgili diğer devlet makamları tarafından belirlenen süre geçtikten sonra ödeme hesabınıza ödeme yapamazsak ilgili ödemeyi yasalar doğrultusunda uygun devlet makamına iletmek dahil olmak üzere, size yapılacak ödemeleri yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda işleme alabiliriz. 5.3 Para İadeleri Kullanım Şartlarında açıklandığı şekilde, öğrencilerin geri ödeme alma hakkı olduğunu kabul edersiniz. Eğitmenler, Kullanım Şartları kapsamında geri ödemesi yapılan işlemler için gelir elde etmez. Tarafımızdan ilgili eğitmene ödeme yapıldıktan sonra bir öğrenci geri ödeme talep ederse şu haklarımızı saklı tutarız: (1) geri ödeme miktarını, eğitmene yapılacak bir sonraki ödemeden düşmek veya (2) eğitmene yapılacak başka ödeme yoksa ya da ödemeler, geri ödenecek miktarları karşılamak için yeterli değilse eğitmenden, kendi kursları için öğrencilere yapılan geri ödeme tutarlarını karşılamasını istemek. 6. Ticari Markalar Ticari markalarımızı, yayınlanmış bir eğitmenken ve aşağıdaki gerekliliklere tabiyken sizi yetkilendirdiğimiz durumlarda kullanabilirsiniz. Aşağıdakileri yapmalısınız: Yalnızca size sunduğumuz ticari markalarının görsellerini, yayınlayabileceğimiz kurallarda açıklandığı şekilde kullanmalı; Ticari markalarımızı yalnızca Movline kurslarınızın tanıtımı ve satışı veya Movline'de katılım göstermeniz için kullanmalı ve Kullanımı durdurmanızı talep etmemiz durumunda bu talebi doğrudan uygulamalısınız. Aşağıdakileri yapmamalısınız: Ticari markalarımızı yanıltıcı veya aşağılayıcı bir şekilde kullanmak; Ticari markalarımızı, kursunuzu veya hizmetlerinizi desteklediğimizi, kursunuza veya hizmetlerinize sponsor olduğumuzu veya kursunuzu veya hizmetlerinizi onayladığımızı ima eden bir şekilde kullanmak; veya Ticari markalarımızı yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde veya uygunsuz, müstehcen veya yasalara aykırı bir konu ya da materyal ile bağlantılı olarak kullanmak. 7. Yaptırımlar ve İhracat Yasaları Hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptırımları veya ihracat yasaları kapsamında kullanmanızın (bir kişi veya bir memur, yönetici ya da adına Hizmetleri kullanan herhangi bir kuruluşun hakim hissedarı olarak) yasaklı olmadığını garanti edersiniz. Bu Eğitmen Şartları'na tabi olduğunuz dönemde bu tür bir yasaklamaya maruz kalırsanız Movline’ı 24 saat içinde bilgilendireceğinizi, anında yürürlüğe girecek ve size yönelik başka bir taahhüt olmayacak şekilde (Movline’a yönelik yükümlülüklerinize halel getirmeksizin) size yönelik tüm yükümlülüklerimizi feshetme hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Bu tür bir yasaklamaya tabi olan başka herhangi bir kişi veya kuruluşla herhangi bir işlem yürütmek veya bu tür bir işleme olanak sağlamak amacıyla Hizmetleri kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya ilgili başka bir ülkenin kısıtlamalarını, yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde Türkiye dışında Hizmetleri (veya teknik bilgiler dahil olmak üzere herhangi bir ürünü) kaldıramaz, dışa aktaramaz veya dışa aktarımına veya yeniden dışa aktarımına izin veremezsiniz. 8. Hesabınızın Silinmesi Hesabınızı silmeden önce tarafınıza yapılması gereken kalan planlı ödemeleri gerçekleştirmek için ticari olarak makul çalışmalar yürütürüz. Kurslarınıza daha önce kaydolan öğrenciler varsa hesabınız silindikten sonra bu öğrencilerin adınıza ve Gönderilen İçeriğe erişmeye devam edeceğini kabul etmiş olursunuz. Hesabınızı silerken yardıma ihtiyacınız olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız destek@movline.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 9. Çeşitli Hukuki Şartlar 9.1 Bu Şartların Güncellenmesi Zaman zaman, uygulamalarımızı netleştirmek veya yeni ya da farklı uygulamaları yansıtmak için (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) bu Şartları güncelleyebiliriz ve Movline, kendi takdir yetkisine bağlı olarak dilediği zaman bu Şartları değiştirme ve/veya bu Şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önemli bir değişiklik yapmamız halinde hesabınızda belirtilen e-posta adresine e-posta bildirimi göndermek ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim yayımlamak gibi belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunuruz. Değişiklikler, aksi belirtilmediği sürece yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Revize edilen tüm Şartlar önceki tüm Şartların yerini alacaktır. 9.2 Çeviriler Bu Şartların Türkçeden başka bir dilde yazılan herhangi bir nüshasının kolaylık sağlamak amacıyla temin edilmiş olup bu nüshalar arasında herhangi bir ihtilaf oluşması halinde Türkçe dilinde yazılı olan nüshanın geçerli olduğunu kabul ve tasdik edersiniz. 9.3 Aramızdaki İlişki Siz ve biz, aramızda hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenici veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz. 9.4 Geçerlilik Süresi Şu bölümler, bu Şartların geçerliliğinin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürür: 10. Bizimle İletişime Geçme Bizimle iletişime geçmenin en iyi yolu destek@movline.com ile iletişim kurmaktır. Hizmetlerimiz ile ilgili soru, endişe ve geri bildirimlerinizi lütfen bize iletin. Üye Hükümleri ve Koşulları Bu üye hükümleri ve koşullarının (“üye hükümleri”) sonunda bulunan “kabul ediyorum” düğmesine tıklayarak bu üye hükümlerini okuduğunuzu ve anladığınızı ve buradaki her hüküm ve koşul için yasal şekilde sorumlu olmayı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Bu Üye Hükümlerinin Türkçe dışındaki şekilleri kolaylık sağlamak amacı içindir ve bir çelişki durumunda Türkçe dilinin geçerli olacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Burada büyük harfler ile yazılmış olup başka şekilde tanımlanmış olmayan tüm terimler Movline’nın Kullanma Koşulları, Fiyatlandırma ve Promosyon Politikası veya Yayıncı Üyelik Sözleşmesi içinde bunlara verilen anlama sahip olacaktır. 1. Genel Bakış Bu Üye Hükümleri Movline’nın üye programına (“Üye Programı”) üye olurken Sizin için geçerli olacak üye hükümlerinin ve koşullarının tamamını içermektedir. Bu Üye Hükümlerinin amacı burada belirtilen şekilde Sizin web sitenizden Bizim Hizmetlerimiz için üretilen satışlar vasıtası ile üye komisyonları elde edebilmenizi sağlamaktır. 2. Üye Programına Kayıt Olunması (a) Başvurunun Doldurulması. Henüz yapmış değil iseniz Üye Programı için bir başvuru (“Başvuru”) doldurmanız gerekir. Web sitenizi belirtmeniz, Movline’nın Hizmetlerini Sizin web sitenizde tanıtmayı nasıl planladığınızı açıklamanız ve bazı temas bilgileri vermeniz gerekmektedir. (b) Başvurunuzun Kabul Edilmesi. Başvurunuzu kabul etmeyi seçtiğimiz takdirde Başvurunuzun onaylandığını teyit eden bir e-posta bildirimi alacaksınız. Başvurunuzu tamamen Bizim takdirimize göre kabul veya reddedebileceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Verdiğiniz bilgilerden herhangi biri yanlış veya eksik olduğu, web siteniz cinsel, pornografik, şiddet içeren veya onur kırıcı özellikte materyal tanıttığı, Siz veya web siteniz ayırımcılık yaptığı, geçerli bir yasayı çiğnediği veya herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği zaman veya Başvurunuzu reddetmek için Bizim uygun olduğunu düşündüğümüz başka bir neden ile Başvurunuz reddedilecektir. (c) Üye Programımıza Erişim. Başvurunuzu kabul etmemiz halinde güvenli üye merkezimize giriş yapabilmeniz için Size giriş bilgilerinizi içeren bir hoş geldiniz e-postası göndereceğiz. Bu merkezde Size ödenmesi gereken üye komisyonlarını nasıl hesapladığımızı gösteren raporlarınıza ulaşabileceğiniz gibi Promosyon Materyalini ve uygunluğa sahip bağlantıları indirebileceksiniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi güvende tutmak Sizin sorumluluğunuzdur. Açıklık sağlamak amacı ile, Promosyon Materyali büyük başlıklar, metin bağlantıları, makale kopyası ve veri bilgisi dosyaları erişimi olarak tanımlanmaktadır. (d) E-posta adresiniz dahil olmak üzere bilgilerinizin daima eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlamalısınız. Hesabınız ile bağlantılı olan e-posta adresine iletişimler gönderebiliriz. Hesabınız ile bağlantılı olan e-posta adresi artık geçerli olmasa bile o e-posta adresine gönderilen tüm bildirimleri, onayları ve diğer iletişimleri aldığınız kabul edilecektir. (e) Türk Ticaret Kanunları (TTK) nezdinde iyi bir duruma sahip olmalısınız ve tüm TTK ile uygunluk içinde bulunmalıdır. Bir Üye olarak, TTK’yı okuduğunuzu ve tam anlamıyla kabul ettiğinizi de anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 3. Üyelerin Özel Yükümlülükleri Üye Programımızın bir üyesi olarak şunları yapacağınızı ifade, garanti ve taahhüt ediyorsunuz: (a) Sitenizin Bakımını Yapın: Web sitenizin bakımı ve güncellenmesi Sizin sorumluluğunuz olacaktır. Bu Hükümlerde ve Yönlendirme Materyalimizde yapılan tüm değişiklikleri Movline size e-posta ile bildirecektir. Ancak Üye Programımızın bir üyesi olarak ve bilgilerimiz sık şekilde değiştiği için Bizim Hizmetlerimiz ile Yönlendirme Spesifikasyonları arasında tutarlığı ve doğruluğu korumak için web sitenizdeki Yönlendirme Materyalini Sizin güncellemeniz gerekecektir. (b) Tüm Telif Hakkı Yasalarını İzleyin ve Onlara Uyun: Web siteniz ile ilgili olan tüm telif hakkı yasalarını ve diğer yasaları izlemek ve bunlara uymak tamamen Sizin sorumluluğunuzdur. Yasayı çiğneyen şekilde başka bir kişinin telif hakkına sahip materyalini kullandığınız takdirde biz sorumlu olmayacağız. (c) Eğitmenlerimizden talepte bulunulmaması: Üye Programımızın bir üyesi olarak, doğrudan veya dolaylı şekilde Kendiniz için veya başka bir kişi adına Bizim Eğitmenlerimizden iş talebinde bulunmamayı veya Eğitmenlerimizin herhangi birisinin Movline Kurslarını Sizin web sitelerinize ve/veya platformlarınıza yüklemesi veya Bizim ile olan sözleşmeye dayalı veya başka iş ilişkilerini değiştirmesi, sona erdirmesi veya ihlal etmesi için ondan talepte bulunmamayı, kendisini ikna etmemeyi, etkilememeyi veya teşvik etmemeyi kabul ediyorsunuz. 4. Üye Sorumlulukları Üye Programımızın bir üyesi olarak şunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz: (a) Sitenizi İzleyebiliriz: Bu belge ile, bu Üye Hükümlerini izleyip izlemediğinizi belirlemek ve uygunluk içinde kalmanızı sağlamak üzere yapmanız gerektiğini düşündüğümüz bir değişikliği Size bildirmek için Bize Sizin web sitenizi herhangi bir zamanda izleme hakkı veriyorsunuz. Ayrıca, web sitenizdeki belirli bir içeriği kaldırmanız için yapacağımız tüm isteklere uymanız gerekir. Buna uyulmaması bu Hükümler için bir ihlal ve üye durumunuzu feshetme zemini oluşturur. (b) Yönlendirilen Müşteriler için Politikaları Biz Belirleriz: Üye Programında yapılan yönlendirmeler vasıtası ile Bizim Hizmetlerimizin müşterileri durumuna gelen kişiler yalnız Bizim takdirimize bağlı şekilde Bizim müşterilerimiz olarak kabul edilecektir. Bizim Kullanıcılarımız için geçerli olan tüm hükümler, kurallar, politikalar ve işletme prosedürleri söz konusu yönlendirilen müşteriler için geçerli olacaktır. Kullanma Koşullarımızda ve zaman zaman duyurabileceğimiz başka hükümlerimizde daha ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi Bize ait hükümleri, kuralları, politikaları ve işletme prosedürlerini değiştirebiliriz (c) Movline’ı doğrudan Movline web sitesine (www.Movline.com adresinde görülebilir) yönlendiren ücretli reklam veya medya satın alımı yoluyla tanıtamayacaksınız. Bir Üye olarak Movline markalı anahtar sözcüklere teklifte bulunmayacaksınız. Movline'den doğrudan onay verilmedikçe, bu tüm reklam platformları ve tüm üyeler için geçerlidir. (d) Size ait Alan Adlarında veya Sosyal Medya sayfalarında Bizim şirket adımızı veya şirket adımızın değiştirilmiş şekillerini kullanmayacaksınız: Bir üye olarak promosyonlar gerçekleştirmek için Bizim şirket adımızı veya şirket adımızın farklı yazılmış halini veya değiştirilmiş şekillerini içeren alan adları tescil ettiremez veya satın alamazsınız. Ayrıca, bir üye olarak promosyonlar gerçekleştirdiğiniz hiçbir sosyal medya sayfasına (örneğin Facebook Fan Sayfası) Bizim şirket adımızı, şirket adımızın değiştirilmiş şekillerini veya Bizim kendi sosyal medya sayfalarımızın çok benzerlerini dahil edemezsiniz. (e) Web Sitenizin İçeriğinden Siz Sorumlu Olacaksınız: Herhangi bir şekilde yanıltıcı, onur kırıcı, müstehcen, yasaya aykırı, bağnaz, pornografik veya Bizim tarafımızdan sakıncalı görülen daha başka herhangi bir içerik bulunan bir web sitesinde Bizim içeriğimizi ve Bizin Eğitmenlerimizin kurslarını tanıtamazsınız. (f) Çerez yerleştirme yöntemi ile tanıtım yapmayacaksınız: Çerez yerleştirme teknikleri veya kullanıcı Yönlendirme Bağlantısına gerçekten tıklamadığı halde izleme çerezi yerleştiren tıklama üreticileri kullanamazsınız. Gerek bir robot veya yazılım programı gerek başka yollar kullanarak kendi sitenizde yapay şekilde tıklamalar veya izlenimler oluşturmayacak ve Movline sitesine ziyaretler yaratmayacaksınız. (g) Bize ait ortamı ve içeriği taklit etmeyeceksiniz: Yayıncılar kendi ortamlarının Movline web sitesini kopya etmemesine veya onun görünümüne çok benzememesine veya Size ait ortamın Bizim şirketimizin web sitesinin parçası olduğu izlenimi oluşturmamasına dikkat etmelidir. Ayrıca, belirli bir kursun ana sayfasında bulunan içeriği açıklamak için olmadığı sürece Bizim sayfalarımızdaki dilin kelimesi kelimesine aynı şekilde kullanılmasına da izin olmadığını anlıyorsunuz. (h) Sitemizdeki içeriğin Sizin tarafınızdan kullanılmasından Siz sorumlu olacaksınız. Bizim sitemizdeki sayfaları referans şeklinde kullanarak kendi tanıtım materyallerinizi oluşturabilirsiniz. Ürünlerinizi Sizin sitenizde doğru şekilde tanıtmak için Bizim sayfalarımızdaki kurs görüntülerini ve metnin bir bölümünü de kullanabilirsiniz. Ancak video içeriğini (ücretsiz veya ücretli şekilde), tamamlayıcı kurs materyalini (PDF’ler, sınavlar veya ilave materyal) veya ders açıklamalarını indirmeye, kopyalamaya veya kullanmaya ve bunları Sizin sitelerinize yüklemeye izin YOKTUR. Bu hükmün ihlal edilmesi üye hesabınızın hemen feshedilmesi ile sonuçlanabilir. (i) Casus yazılım, zararlı yazılım, virüs ve benzerlerini kullanmayacaksınız: Herhangi bir casus yazılım, zararlı yazılım veya virüs veya kullanıcılar tarafından kendi bilgisayarlarına veya başka elektronik cihazlarına indirilmeden veya kurulmadan önce açık şekilde ve bilerek onay verilmiş olmayan herhangi bir yazılım uygulaması kullanan Yönlendirme Bağlantılarını veya başka İçeriği sitenize ekleyemez, sergileyemez veya başka bir şekilde kullanamazsınız. (j) Bizim ile olan ilişkiniz hakkında açık ve dürüst olacaksınız: Bu üye Sözleşmesi tarafından açık şekilde izin verilen dışında Sizin ile Movline arasındaki ilişkiyi yanlış tanıtamaz veya abartamazsınız veya siz ile Movline veya başka bir kişi veya kuruluş arasında herhangi bir ilişki veya bağlılık bulunduğunu ima edemezsiniz. Kendinizi Movline’nın bir temsilcisi veya çalışanı olarak tanıtamaz veya Movline’ı bir sözleşme ile bağlama yetkiniz olduğunu ifade edemezsiniz. (k) Movline’den doğrudan onay almadan Movline’ı veya Movline kurslarını tanıtmak için bir tarayıcı uzantısı kullanamazsınız. Uzatmada bulunan tüm kupon kodları Movline tarafından onaylanmalıdır. Ayrıca tarayıcı uzantınızın kullanıcılara uzantının bilgi dosyasına yeni kuponlar yüklemesine olanak veremeyeceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. (l) Ücretsiz kurslar için komisyon kazanmayacaksınız: Sitemiz ücretli ve ücretsiz kurslar içermektedir. Bize yönlendirdiğiniz ve daha sonra ücretsiz bir kursa kayıt yaptıran veya ücretli bir kursu ücretsiz şekilde almak için ‘ücretsiz promo kodu’ kullanan bir müşteri Size bir komisyon kazandırma uygunluğuna sahip olmayacak ve bu satış işlemi Sizin üye hesabınızda görünmeyecektir. Yalnızca ücretsiz kursları tanıtan Üyelerin veya ağırlıklı olarak ücretsiz kursları tanıtan Üyelerin hesabını feshedeceğiz. (m) İş yaptığınız kişiler hakkında dikkatli olacaksınız: Sahte müşterileri çeken pazarlama uygulamaları kullanamazsınız. Birisinin sahte bir müşteri olup olmadığına yalnız kendi takdirimize dayalı olarak Biz karar vereceğiz. (n) Sizin alt üyelerinizin tüm hükümlerimizi izlemesini sağlayacaksınız: Alt üyeleriniz Bizim Üye Hükümlerimizi izlediği sürece bir alt üye ağı ile çalışma hakkına sahipsiniz. Alt üyelerinizin bu hükümlere uymasından Sizin sorumlu olduğunuzu ve herhangi bir alt üyenizin bunlara uymamasının üye hesabınızın feshedilmesi ile sonuçlanabileceğini anlıyorsunuz. (o) Movline Üyesi de olan Movline Çalışanları için: Bir Üye olarak Movline'i tanıtırken, bir Movline çalışanı olduğunuzu açıkça belirteceksiniz. Bir Movline çalışanı olarak Siz, Movline üye bağlantıları içeren tüm tanıtım duyurularında veya promosyonlarda bir sorumluluk reddi vasıtası ile Movline ile çalışan ve üye ilişkinizi açık şekilde belirtmeyi kabul ediyorsunuz. Bu Üye Hükümleri başvurunuzu kabul ettiğimiz zaman yürürlüğe girecektir. 5. Üye Komisyonları (a) Uygunluk: Bu gibi işlemlere izin verilmeyen yetki bölgeleri hariç olmak üzere bu Üye Hükümlerinin süresi boyunca Yönlendirmeler vasıtası ile aşağıda açıklanan hesaplamaya uygun şekilde üye komisyonları kazanma uygunluğuna (aşağıda bölüm (i) içinde açıklanan şekilde) sahip olursunuz. (b) Ödenecek olan tutar: Belirli bir üç aylık süre içinde Size ödenecek olan üye komisyonlarının tam tutarı şu şekilde hesaplanacaktır: Üye komisyonu, Size ait Yayıncı hesabında Sizin için mevcut olan tekliflerde belirlenir.“Yönlendirilen” bir kişi, Yönlendirme Spesifikasyonlarına uygun şekilde Yönlendirme Materyalini kullanarak Sizin web sitenizden Bizim web sitemize yönlendirdiğiniz ücret ödeyen bir müşteridir. Yönlendirilen bir kişinin Hizmetlerimiz için bir Kullanıcı olarak kabul edilmesi yalnızca Bizim takdirimize bağlı olacaktır. (c) Üye komisyonlarının ödenmesi aylık temelde yapılacaktır. Ödemeler üye hesabınızda seçtiğiniz ödeme yöntemine göre dağıtılır. Bu Üye Hükümlerinin ihlal edilmesi yüzünden hesabınızın feshedilmesi durumunda Size borçlanılan ilerideki ödemelerin tümünü askıya alma hakkını saklı tutarız. (d) Üyeler üye ödemelerini alabilmek için tahakkuk eden tüm bedellerden, ücretlerden, vergilerden, kambiyo kurlarından, ilave bedellerden ve diğer giderlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birisinin sizin hesabınız için geçerli olup olmadığını alıcı bankacılık kuruluşunuzdan kontrol ediniz. (e) Size üye komisyonları ödenmesinin herhangi bir yetki bölgesinde [WK15]herhangi bir yasa gereğince yasaya aykırı olduğunu belirlediğimiz takdirde o yetki bölgesinde yapılan hiçbir satış için üye komisyonu ödememe hakkını saklı tutabiliriz. (f) Size doğru tutarın ödenmesini sağlamak için Size ait son ödemenin yapılmasını makul bir süre için bekletebiliriz. (g) Herhangi bir zamanda hesabınızda 1 yıl boyunca önemli bir faaliyet yer almaması durumunda tahakkuk etmiş tüm ücreti askıya alma hakkımız olacaktır. Ayrıca, hesabınızda bulunan ödenmemiş ücretler geçerli yasa uyarınca müsadere edilebilir. 6. Lisanslar (a) Bu Üye Hükümleri uyarınca Bize ait hakların herhangi bir şekilde reklamını, pazarlamasını, tanıtımını ve duyurusunu yapmak için Size ait isimleri, unvanları ve logoları kullanmak üzere bu belge ile Bize münhasır olmayan, aktarılamaz ve geri alınabilir bir hak veriyorsunuz. Ancak reklam, pazarlama, tanıtım ve duyuru yapmak için hiçbir yükümlülüğümüz yoktur. (b) Her ikimiz de diğer tarafın özel mülk olan materyalini diğer tarafı küçümseyen veya başka bir şekilde olumsuz gösteren tarzda kullanmamayı kabul ediyoruz. Her ikimiz de bu lisansın kapsamında bulunan özel mülk materyal üzerindeki tüm haklarımızı saklı tutuyoruz. Her ikimiz de diğer tarafa bu Üye Hükümleri uyarınca çalışmamıza ve Sizin Üye durumunuza son veren yazılı bildirim vererek bu lisansı her an geri alabiliriz. Bu Üye Hükümlerinde verilen lisans dışında her birimiz kendi haklarımız üzerindeki tüm hak, unvan ve menfaati saklı tutarız ve diğer tarafa hiçbir hak, unvan veya menfaat aktarılmaz. 7. Sorumluluk reddi Movline ile ilgili olarak açık veya dolaylı hiçbir taahhüt veya garanti vermiyoruz. Ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk, yanlışsız olma, güvenilirlik ve ihlal etmeme ile ilgili tüm dolaylı garantiler açık şekilde reddedilmekte ve hariç tutulmaktadır. Ayrıca web sitemizin çalışmasının kesintisiz veya kusursuz olacağı hakkında bir taahhütte bulunmuyoruz ve hiçbir kesintinin veya kusurun sonuçlarından sorumlu olmayacağız. 8. Sorumluluğun sınırlandırılması Bu üye hükümlerinde yer alan hiçbir konu bakımından, söz konusu zararların mümkün olduğu hakkında bilgilendirilmiş olsanız bile, hiçbir dolaylı, arızi, sonuç niteliğindeki, özel veya emsal oluşturan zararlar yüzünden (bir sınırlama olmaksızın gelir veya itibar veya kar beklentisi kaybı veya iş kaybı dahil olmak üzere) hiçbir sözleşme, ihmal, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya daha başka bir hukuk veya adalet teorisi gereğince size karşı yükümlü olmayacağız. Ayrıca, bu üye hükümlerinde aksine olan hiçbir şeye bakılmaksızın, gerek sözleşme, ihmal, haksız fiil, kusursuz sorumluluk gerek başka bir hukuk veya adalet teorisi gereğince olsun, bu üye hükümlerinden veya ilgili şekilde ortaya çıkmak üzere size karşı toplam yükümlülüğümüz bu üye hükümleri gereğince size ödenmiş olan toplam yönlendirme ücretlerini hiçbir şekilde geçmeyecektir. 9. Tazmin Etme Movline ve onun çalışanları, temsilcileri, vekilleri ve üyelerine Sizin bu Üye Hükümlerini ihlal etmenizden kaynaklanmak veya ilişkili olmak üzere onlara karşı öne sürülen tüm iddialar, davalar, talepler veya başka soruşturmaları tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ediyorsunuz. Söz konusu tüm iddialar, davalar, talepler veya başka soruşturmalar yüzünden ortaya çıkmak veya ilişkili olmak üzere bir sınırlama olmaksızın makul avukat ücretleri ve Bizim aleyhimize hüküm verilen veya Bizim için başka şekilde tahakkuk eden giderler dahil olmak üzere tüm maliyetleri, zararları ve giderleri ödeyeceksiniz. 10. Fesih Movline veya Siz bu Üye Hükümleri Uyarınca Çalışmamıza Son Verebilirsiniz: Gerek Biz gerek Siz bu Üye Hükümlerine diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak nedenli veya nedensiz şekilde HER AN son verebiliriz. Yazılı bildirim mektup, e-posta veya faks şeklinde olabilir. 11. Tadilat Bize ait uygulamalara açıklık getirmek veya yeni veya farklı uygulamaları yansıtmak için bu Hükümleri zaman zaman güncelleyebiliriz, örneğin Yönlendirme Ücretlerinin, ödeme prosedürlerinin ve Üye Programı kurallarının veya Yönlendirme Materyalinin kapsamını değiştirebiliriz ve Movline bu Üye Hükümlerinde kendi takdirimize göre her an tadilat ve/veya değişiklik yapma hakkını kendi takdirine göre saklı tutar. Bu Üye Hükümlerinde maddi bir değişiklik yapmamız halinde, otomatik şekilde, değişiklikler yapıldığını Size bildiren ve yeni Üye Hükümlerimizi kabul etmenizi isteyen bir e-posta alacaksınız. Başka türlü belirtilmediği sürece değişiklikler yayınlandıkları gün yürürlüğe girecektir. Revize edilen tüm Üye Hükümleri tüm geçmiş Üye Hükümlerinin yerini alacağı için Üye Hükümlerinde yapılan tüm değişikliklerin farkında olmak için Hizmetleri düzenli şekilde ziyaret etmeniz gerekir. 12. Diğer (a) Şunları Bize ifade ve garanti ediyorsunuz: (i) bu Üye Hükümleri, burada belirtilen hükümlere ve koşullara uygun şekilde Size karşı uygulamaya sokulabilecek olan Sizin yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüklerinizi oluşturmaktadır; (ii) Bu Üye Hükümlerini başka bir tarafın onayı veya rızası olmadan kabul etmek ve onlar ile bağlı olmak ve bu Üye Hükümleri uyarınca yükümlülüklerinizi yerine getirmek için tüm haklara, güce ve yetkiye sahipsiniz; (iii) Bu Üye Hükümlerinde Bize verilen haklar üzerinde yeterli hak, unvan ve menfaate sahipsiniz ve (iv) Bu üye hükümlerini kabul etmeden önce bu üye hükümlerindeki sorumluluk sınırlandırması ve garanti sorumluluğunun reddi hükümlerini okudunuz ve göz önüne aldınız. (b) Bağımsız Yükleniciler. Her birimiz bu Üye Hükümlerinin ana konusu bakımından bağımsız yükleniciler olarak kabul edilecek ve bu Üye Hükümlerinde bulunan hiçbir şeyin herhangi bir şekilde bir ortaklık, ortak girişim, istihdam, temsilcilik, mutemet veya başka bir benzer ilişki ortaya çıkardığı kabul edilmeyecek veya o şekilde yorumlanmayacaktır. Gerek sitenizde gerek başka şekilde bu paragraftaki herhangi bir şey ile çelişen veya çelişebilecek hiçbir beyanda bulunmayacaksınız. (c) Yazılı şekilde ve her ikimiz tarafından imzalanmış olmadığı sürece bu Üye Hükümlerinin hiçbir hükmünü değiştiremez veya ondan feragat edemezsiniz. (d) Tüm Sözleşme. Bu Üye Hükümleri Bizim ile Sizin arasındaki tüm sözleşmeyi temsil etmektedir ve aramızda daha önce yer almış sözlü veya yazılı tüm sözleşmelerin ve iletişimlerin yerini alacaktır. (e) Başlıklar ve Alt Başlıklar. Bu Üye Hükümlerinde yer alan başlıklar ve alt başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak için eklenmiştir ve buradaki hükümleri sınırlandırmayacak veya başka şekilde etkilemeyecektir. (f) Ayrılabilirlik. Bu Üye Hükümlerinin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulatılamaz sayıldığı takdirde o hüküm her ikimizin de amacını etkilenmeyecek şekilde ortadan kaldırılacak veya gereken en geniş ölçüde sınırlandırılacak ve bu Üye Hükümlerinin geriye kalanı tamamen yürürlükte ve geçerli kalacaktır. Gizlilik Politikası ("Movline", "biz" ve "bizi) kullanıcılarının ("siz") gizliliğine saygı duymaktadır ve gizliliğinize verdiği önemi göstermek için kendi Gizlilik Politikasını geliştirmiştir. İşbu Gizlilik Politikası, topladığımız bilgileri, bu bilgilerin nasıl kullanılabileceğini, kimlerle paylaşılabileceğini ve sizin bu gibi kullanımlar ve ifşalar hakkında ne gibi seçimlere sahip olduğunuzu tarif eder. Sizi, hizmetlerimizi kullanırken veya bizimle iş yaparken işbu Gizlilik Politikasını özenle okumaya davet ediyoruz. Web sitemizi, uygulamamızı veya diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ("Hizmetlerimiz") kullanarak, işbu Gizlilik Politikasında tanımlanan uygulamaları kabul edersiniz. Gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, bizimle iletişim kurabilmek için işbu Gizlilik Politikasının sonunda yer alan bilgileri kullanın. Hakkınızda topladığımız bilgiler Genel. Hassas Veriler de dahil olmak üzere kişisel bilgiler ve diğer bilgileri toplayabiliriz. "Kişisel Bilgi" yaşayan belli bir kişinin gerçek kimliğini ve iletişim bilgilerini belirlememize imkan veren bireysel olarak tanımlanan bilgi anlamına gelmektedir. Hassas Veriler, isteğiniz doğrultusunda verdiğiniz, etnik kökeninizi, uyruğunuzu, dininizi ve/veya cinsel yöneliminizi ifşa eden örneğin yorumlar, fotoğraflar, videolar, profiller, gibi yaşam tarzı bilgilerini içerir. Hassas Verileri bize verdiğinizde, Hassas Verilerin geçerli olan gizlilik yasaları çerçevesinde izin verildiği şekilde toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine razı olursunuz. Razı olduğunuz takdirde konum belirleme bilgilerinizi de toplayabiliriz. Bu bilgileri, web sitesi, mobil uygulama veya diğer çevrimiçi hizmetler üzerinde de toplayabiliriz. Hizmetlerden faydalanarak, bize hizmetin sunulabilmesi ile ilgili verileri toplama, inceleme ve saklama yetkisini bize verirsiniz. Hizmetimiz üzerinden kişisel bilgiler verdiğinizde, bu bilgiler dünyanın diğer ülkelerinde bulunan sunuculara gönderilebilir. Verdiğiniz bilgiler. Movline'a bir kullanıcı olarak kaydolabilmek için, Facebook bilgilerinizi kullanarak giriş yapmanız istenir. Bunu yaptığınızda, bize bazı Facebook hesap bilgilerine erişim yetkisi verirsiniz, bunlar arasında kamuya açık Facebook profiliniz (Facebook'taki gizlilik ayarlarınıza uygun olarak), e-posta adresiniz, ilgi alanlarınız, beğenileriniz, cinsiyetiniz, doğum gününüz, eğitim geçmişiniz, ilişki tercihleriniz, yaşadığınız şehir, fotoğraflar, kişisel tanımınız, arkadaş listeniz ve diğer Movline kullanıcıları ile Facebook üzerinden ortak arkadaşlarınız olabilecek Facebook arkadaşlarınız hakkında bilgiler ve onların fotoğrafları gelir. Hizmetimizi indirdiğinizde veya kullandığınızda size ayrıca Movline'in konum bilgilerinizi cihazınızdan toplamasına izin vermeniz sorulur. Buna ek olarak, hizmetimizi kullanırken veya başka bir şekilde verdiğiniz kişisel bilgileri toplayabilir ve saklayabiliriz. Bunlar arasında, isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız ve bizimle iş yaptığınız takdirde finansal bilgileriniz gibi kimliğinizi belirleyen bilgiler de gelebilir. Bize ayrıca fotoğraflar sunabilir, kişisel olarak kendinizi tanımlayabilir, cinsiyetiniz hakkında bilgiler verebilir ve arama mesafesi, yaş aralığı ve cinsiyet gibi öneri tercihleri bildirebilirsiniz. Diğer Movline kullanıcıları ile yazıştığınızda, bize bu yazışmaların içeriklerini sunarsınız. Müşteri hizmetlerimiz ile bağlantı kurduğunuzda veya başka bir soru yönelttiğinizde, bize o iletişimin içeriğini ibraz edersiniz. Bilgi toplamak için kullanılan teknolojiler. Cihazınızdan ve hizmetimiz çerçevesindeki aktivitelerinizden bilgi toplamak için çeşitli teknolojiler kullanmaktayız. Otomatik olarak toplanan bilgiler. Hizmetimizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdan veya cihazınızdan otomatik olarak bilgi toplamaktayız. Bu bilgiler IP adresinizi, cihaz numarasını ve tipini, tarayıcı türünü ve dilini, cihaz tarafından kullanılan işletim sistemini, erişim zamanlarını, uygulamamız aktif olarak çalışırken mobil cihazınızın coğrafi konumunu ve ilgili web sitesi adreslerini kapsayabilir. Çerezler, çerezlerin kullanımı ve benzer veriler. Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde, hizmetimize erişimi sağlayabilmek üzere kişiselleştirmeyi mümkün kılmak için cihazınıza bir veya daha fazla sayıda çerez veya diğer teknolojileri kullanabiliriz. Bir çerezin kullanımıyla, örneğin ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretlerinizin zamanı ve tarihi ve tıkladığınız bağlantılar gibi hizmetimiz kapsamındaki aktiviteleriniz hakkında bilgi toplayabiliriz. Reklam sunduğumuz takdirde, biz (veya üçüncü taraflar) hizmetimiz kapsamında toplanan belli başlı bilgileri kullanarak, size başka site veya uygulamalarda Movline reklamları gösterebilir. Piksel etiketleri. Sayfalara, reklâmlara ve elektronik postalara piksel etiketleri (web işaretleri ya da clear GIF de denir) yerleştiriyoruz. Bu ufak, görünmez grafikler çerezlere erişmek ve kullanıcı faaliyetlerine (bir sayfanın kaç kez görüntülendiği gibi) erişmek için kullanılmaktadır. Piksel etiketlerini özelliklerin ve hizmetlerin popülaritesini ölçmek için kullanıyoruz. Reklâm şirketleri de görüntülenen reklâm sayısını ve bunların performansını (bir reklâmın kaç kişi tarafından tıklandığı gibi) ölçmek için piksel etiketlerini kullanır. Mobil cihaz kimlikleri. Uygulamamızı kullanıyorsanız sizi hatırlamak için çerezler yerine mobil cihaz kimliklerini (üretici tarafından cihaza atanan özgün tanımlayıcı) ya da Reklâm kimliklerini (iOS 6 ve sonrası) kullanıyoruz. Bunu tercihlerinizi saklamak ve uygulamamızı nasıl kullandığınızı izlemek için yapıyoruz. Çerezlerin aksine cihaz kimlikleri silinemez, ama Reklâm kimlikleri iPhone'unuzda “Ayarlar” kısmından sıfırlanabilir. Reklâm şirketleri cihaz kimliklerini ya da Reklâm kimliklerini uygulamayı nasıl kullandığınızı izlemek, görüntülenen reklâmların sayısını izlemek, reklâm performansını ölçmek ve sizi daha çok ilgilendiren reklâmları görüntülemek için de kullanırlar. Analitik şirketleri cihaz kimliklerini uygulamanın kullanımı hakkındaki bilgileri izlemek için kullanırlar. Üçüncü tarafların reklâm amacıyla topladığı bilgiler. Hizmet sağlayıcıların, reklâm şirketlerinin ve reklâm ağlarının, diğer üçüncü tarafların Hizmetimi üzerinde ve başka yerlerde reklâm görüntülemesine izin verebiliriz. Bu şirketler reklâmları görüntüleyen ya da reklâmlarla etkileşime giren kullanıcılar hakkında bilgi toplamak için çerezler ya da web işaretleri gibi izleme teknolojilerini kullanabilir. Maskelenmiş olmayan da ya engellenmiş olmayan bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Topladığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz Genel. Sizin hakkınızda topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz: ürünlerimiz ve hizmetlerimizi geliştirmek ve işimizi yönetmek için; hesabınızı yönetmek ve size müşteri desteği sağlamak için; ürünlerimiz, hizmetlerimiz ya da içeriklerimizle ilgili kullanımlarınız ve bunlara olan ilginiz hakkında araştırma ve analiz yapmak için; ilgilenebileceğiniz ürünler ya da hizmetlerle ilgili olarak sizinle tarafımızca ya da üçüncü taraflarca elektronik posta, geleneksel posta, telefon ve/veya mobil cihazlar yoluyla iletişim kurmak için; diğer siteleri ziyaret ettiğiniz zaman size reklâm sunmak da dahil olmak üzere, hizmetimiz ya da diğer siteler üzerinde ilgi alanlarınıza yönelik olarak içerikler ve reklâmlar geliştirmek, görüntülemek ve izlemek için; web sayfası ya da mobil uygulama analitikleri için; yarışmalarda ve çekilişlerde liyakatinizi doğrulamak ve ödüllerinizi teslim etmek için; tüm hakları Kullanım Şartlarımıza göre uygulamak ya da kullanmak için ve bilgi toplandığı sırada size tanımlanan diğer fonksiyonları ya da hizmetleri yerine getirmek için. İş başvurusunda bulunanlar. Kişisel Bilgilerinizi şirketimizdeki bir pozisyon için iş başvurusu yaptığınız sırada paylaştıysanız, bu bilgi sadece başvurunuzu değerlendirmek ve bununla ilgili işlemleri sürdürmek amacıyla kullanılacaktır. Kişisel Bilgilerinizi sadece mevcut ya da ileride açılacak uygun pozisyonlar için değerlendirmek amacıyla saklayabiliriz. Adınızı ve iletişim bilgilerinizi, önceki eğitiminizi ve deneyimlerinizi, bizimle paylaştığınız diğer bilgileri içerebilecek olan bu bilgiler, iş ilanları için aday başvurularını toplamak, muhafaza etmek ve analiz etmek için çalıştığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilir. Her koşulda, bu fonksiyonları doğrudan kendimiz gerçekleştirebiliriz ya da bu fonksiyonları bizim adımıza gerçekleştirmesi için, kişisel bilgilerinizi sadece bize hizmet sunmak için kullanmakla yükümlü olan üçüncü taraf tedarikçileri kullanabiliriz. Ayrıca, eğer Hizmetimize üçüncü tarafın Facebook gibi bir sosyal platform üzerinden erişiyorsanız, kişisel olmayan bilgilerinizi, o platformla yaptığımız anlaşmanın ve mahremiyet ayarlarının izin verdiği ölçüde, o platformla paylaşabiliriz. Bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz Diğer Kullanıcılarla Paylaşılan Bilgiler. Movline kullanıcısı olarak kaydolduğunuzda, Movline profiliniz Hizmetin diğer kullanıcıları tarafından görülebilir olacaktır. Diğer kullanıcılar (Movline üzerindeki paylaşım özellikleri ile ilgili olarak, Movline kullanıcısının sizi paylaşmayı seçebileceği bireyler ya da uygulamalar) bizimle doğrudan ya da Facebook üzerinden paylaştığınız Facebook fotoğraflarınız, yüklediğiniz diğer fotoğraflar, ilk adınız, yaşınız, yaklaşık mesafe, kişisel tanımınız ve profilinizi görüntüleyen kişiyle ortak olan bilgileriniz, ör. ortak Facebook arkadaşları ya da beğeniler, gibi bilgileri görebileceklerdir. Bir kişiye “evet” demek için resmini sağa doğru kaydırdığınızda ya da oylama düğmelerini kullandığınızda, o kişi de size “evet” demek için resminizi sağa doğru kaydırır ya da oylama düğmelerini kullanırsa, ör. “eşleşme” olduğunda, o kişiyle sohbet edebilirsiniz. Eşleştiğiniz kişiyle sohbet ederseniz söz konusu kişi tabii ki sohbetinizin içeriğini görecektir. Kişisel Bilgiler. Mahremiyet Politikasında belirtilen haller dışında ya da sizi bilgilendirip kişisel bilgilerinizin paylaşılmasından vazgeçme fırsatı verdiğimiz durumlar haricinde kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmıyoruz. Kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilenlerle paylaşabiliriz: Hizmet sağlayıcıları. Kişisel ve finansal bilgileriniz de dahil olmak üzere, bilgileri bizim adımıza belli hizmetleri yerine getiren üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Bu hizmetlere siparişin yerine getirmek, müşteri hizmetleri ve pazarlama desteği sağlamak, iş ve satış analizi gerçekleştirmek, reklâm izleme ve analizi, üye incelemesi, Hizmetin işlevselliğinin desteklenmesi ve yarışmaların, çekilişlerin, anketlerin ve Hizmet üzerinden sunulan diğer özelliklerin desteklenmesi dahil olabilir. Bu hizmet sağlayıcıların kendi işlevlerini yerine getirebilmeleri için gereken kişisel bilgilere erişimi olabilir ancak söz konusu bilgileri hiçbir amaç için paylaşma ya da kullanma izinleri yoktur. Diğer Durumlar. Kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz: Mahkeme celbine ya da benzeri mahkeme çağrısına, mahkeme emrine ya da kanun hükmü gereği ya da resmi kurumun işbirliği talebine cevaben; yasal haklarımızı tesis etmek ya da kullanmak amacıyla; kanuni hak taleplerine karşı savunma yapmak için; yasanın gerektirdiği diğer hallerde. Bu gibi durumlarda, sahip olduğumuz yasal haklarımızı ya da itiraz haklarımızı kullanabiliriz ya da bunlardan feragat edebiliriz. Yasadışı faaliyet, dolandırıcılık şüphesi ya da diğer suiistimal halleriyle ilgili olarak araştırma yapmak, bunları engellemek ya da bunlara karşı önlem almak için bilgileri ifşa etmenin uygun olduğuna inandığımız hallerde; şirketimizin, kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini korumak ve savunmak için; geçerli yasalara uymak için ya da yasa hükmüyle işbirliği yapmak için; Kullanım Şartlarımızı veya diğer anlaşmaları ya da politikaları yerine getirmek için. İşletmenin satışı, elden çıkarma, birleşme, konsolidasyon, varlık satışı ya da düşük ihtimalle de olsa iflas gibi önemli bir ticari işlemle bağlantılı olarak. Kümelenmiş ve/veya kişisel olmayan bilgiler. Topladığımız kişisel olmayan bilgileri yukarıda sözü edilen hallerde kullanabiliriz ya da paylaşabiliriz. Bilgileri Hizmetimiz ve üçüncü tarafların web sayfaları ya da uygulamaları üzerinde hedeflenmiş reklâm geliştirmek ve sunmak; gördüğünüz reklâmları analiz etmek ve bunlarla ilgili raporlar hazırlamak amacıyla diğer şirketlerle [WK16]ve üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Üçüncü taraf web sayfaları Hizmetimiz üzerinde bu Mahremiyet Politikasına tabi olmayan diğer web sayfalarına erişim sağlayan bir bağlantıyı tıklayabileceğiniz bazı yerler vardır. Örneğin, Hizmetimiz üzerinde bir reklâma tıklarsanız, bizim kontrol etmediğimiz bir web sayfasına yönlendirilebilirsiniz. Üçüncü taraflara ait olan bu web sayfaları bağımsız olarak sizden kişisel bilgilerinizi de içeren bilgileri istiyor ve topluyor, hatta bazı durumlarda bize bu web sayfaları üzerindeki faaliyetleriniz hakkında bilgi sağlıyor olabilir. Genel olarak ziyaret ettiğiniz web sayfasının en altında yer alan “mahremiyet” bağlantısını tıklayarak ziyaret ettiğiniz, üçüncü taraflara ait olan, tüm sitelerdeki mahremiyet koşullarını incelemenizi öneriyoruz. Bilgilerinize nasıl erişeceksiniz ve bunları nasıl düzelteceksiniz Movline hesabınız varsa, Hizmet üzerindeki kişisel bilgilerinizi hesabınızı açıp ayarlara girerek gözden geçirebilme ve güncelleyebilme hakkına sahipsiniz. Geçerli gizlilik yasaları, size bizim denetimimiz ya da kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerinizdeki hataları ya da eksikliklere erişim ve/veya bunları düzeltme talebi hakkı verebilir. Gizlilik Yetkilimiz, size erişim talebinizle ilgili destek verecektir. Bu aşağıda belirtilenleri içerir: Taleplerinize tüm mahremiyet yasalarının izin verdiği süre içinde yanıt vereceğiz ve mümkün olduğu kadar net ve tam yanıt vermek için gereken tüm gayreti göstereceğiz. Kişisel bilgiler üzerinde yapılan tüm düzeltmeler derhal bilgilerin ifşa edildiği organizasyona gönderilecektir. Bazı istisnai durumlarda, elimizdeki belli kişisel bilgilere erişim sağlayamayabiliriz. Güvenlik amacıyla, Mahremiyet Yetkilisinin kişisel bilgilerin tamamına erişimi ve bunları düzeltme yetkisi yoktur. Erişim ya da düzeltme yetkisi sağlanamıyorsa, talebi yapan bireye 30 gün içinde, yazılı olarak, reddetmelerinin nedeni bildirilecektir. Veri saklama Bilgilerinizi meşru iş amaçları için ihtiyaç duyduğumuz sürece ve geçerli yasal gereklilikler izin verdiği ölçüde saklarız. Hesabınızı kapatırsanız, belli bilgileri analiz amacıyla ve kayıt bütünlüğü için, ayrıca dolandırıcılığı önlemek, Kullanım Şartlarımızı yerine getirmek, Hizmetimizin ya da kullanıcılarımızın bütünlüğünü korumak için gerekli gördüğümüz önlemleri almak ya da yasanın izin verdiği diğer önlemleri almak için saklayacağız. Buna ilave olarak, eğer belli bilgiler bu Mahremiyet Politikasında belirtildiği şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmışsa, söz konusu bilgilerin saklanması bahsi geçen üçüncü tarafların politikalarına tabi olacaktır. Bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili tercihleriniz Belli bilgileri bizimle paylaşmamayı tercih edebilirsiniz ama bu Hizmetimizin belli özelliklerini görememeniz anlamına gelebilir; çünkü söz konusu bilgiler kullanıcı olarak kaydolmanız; ürün ya da hizmet satın almanız; bir yarışmaya, promosyona, ankete ya da çekilişe katılmanız; soru sormanız ya da diğer işlemleri başlatmanız için gerekli bilgiler olabilir. Hizmetimiz telefonunuza ya da mobil cihazınıza bildirimler gönderebilir. Uygulama üzerinde “Uygulama Ayarlarına” giderek ya da mobil cihazınız üzerinde ayarları değiştirerek bu bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezler tarafından toplanan bilgileri de kontrol edebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri silebilir ya da geri çevirebilirsiniz. Talimatlar için tarayıcıların çoğunun araç çubuğunda “yardımı” tıklayabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyoruz Kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişime ve ifşaya karşı korunmasına yardımcı olmak için güvenlik önlemleri alıyoruz. Ancak hiçbir sistem tamamen güvenli olamaz. Dolayısıyla, bilgilerinizin güvenliği için önlemler alsak da, kişisel bilgilerinizin, sohbetlerinizin ya da diğer iletişimlerinizin daima güvenli kalacağını vadetmiyoruz, sizin de böyle bir beklentiniz olmasın. Kullanıcılar da kendi kişisel bilgilerini nasıl kullandıklarına ve ifşa ettiklerine dikkat etmeli ve kişisel bilgilerini güvenli olmayan elektronik postayla göndermekten kaçınmalıdır. Güvenlik ihlali gibi güvenlikle ilgili, mahremiyetle ilgili ve idari konularda sizinle elektronik ortamda iletişim kurmamızı kabul edebilirsiniz. Güvenlik ihlali olması halinde Hizmetimiz üzerinde bir bildirim yayınlayabiliriz. Ayrıca bizimle paylaşmış olduğunuz elektronik posta adresinize elektronik posta gönderebiliriz. Bu bildirimi yazılı olarak almak için yasal hakkınız olabilir. Hizmetimizi kullanırken bizimle paylaştığınız sizinle ilgili bilgiler Hizmetimiz üzerinde kendiniz ve başkaları hakkında bilgiler gönderebileceğiniz ve başkalarıyla iletişim kurabileceğiniz alanlar sağlıyoruz. Bu gönderiler, Kullanım Şartlarımız ile yönetilmektedir. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi kamuya açık sayfalarda paylaştığınızda, söz konusu bilgi kamuya açık hale gelecek ve başkaları tarafından toplanıp kullanılacaktır. Örneğin, elektronik posta adresinizi yayınlarsanız istenmeyen mesajlar alabilirsiniz. Gönderdiklerinizi kimin okuduğunu ya da diğer kullanıcıların gönüllü olarak yayınladığınız bilgilerle ne yapacağınız kontrol edemeyiz, dolayısıyla kişisel bilgilerinizle ilgili olarak ketum ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Bir mahkeme emri ve diğer benzer yasal bir süreçle gerekmediği sürece, siz geçerli yasa ile uyumlu olarak mesajlarınızın bir kopyasını açık açık istemediğiniz sürece, Hizmetimiz aracılığıyla başka bir kullanıcıya gönderdiğiniz mesajları sadece Hizmetimiz üzerinde erişilebilir kılacağız. Eğer başka kullanıcılardan Hizmetimiz aracılığıyla aldığınız herhangi bir mesajın kopyasını almak isterseniz, önce bu kullanıcılardan önceden yazılmış rıza almalı ve daha sonra bu kullanıcılar, önceden yazılmış rızaları ile Gizlilik Yetkilimiz ile iletişime geçmelidirler. Çocukların gizliliği Hizmetimiz her yaştan kullanıcı için serbest olan bir Hizmet olsa da, hizmetimizin kullanımını 18 yaş ve üstündeki kullanıcılarla sınırlandırıyoruz. 18 yaşından küçük çocukların kişisel bilgilerini bilerek toplamıyoruz, saklamıyoruz ya da kullanmıyoruz. Üçüncü Taraf Haklarının Olmaması Bu Mahremiyet Politikası üçüncü taraflarca uygulanabilen ya da web sayfasının kullanıcılarının kişisel bilgilerinin ifşasını gerektiren haklar doğurmaz. Movline’nın misyonu, öğrenme yoluyla insanların hayatlarını iyileştirmektir. Her yerde herkesin eğitim kursları oluşturup paylaşmasına (eğitmenler) ve öğrenme amaçlı bu eğitim kurslarına kaydolmasına (öğrenciler) olanak sağlıyoruz. ("Movline", "biz") Platformumuzu ve hizmetlerimizi sizin için, bizim için, öğrenci ve eğitmen topluluğumuz için güvende tutmak amacıyla kurallara ihtiyaç duyuyoruz. Bu Şartlar, Movline web sitesindeki, Movline mobil uygulamalarındaki, TV uygulamalarımızdaki, API'larımızdaki ve diğer ilgili hizmetlerdeki ("Hizmetler") tüm faaliyetleriniz için geçerlidir. Movline platformunda bir kurs yayımlarsanız Eğitmen Şartlarını da kabul etmeniz gerekir. Öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bilgileri Gizlilik Politikamızda da sunuyoruz. 1. Hesaplar Platformumuzdaki birçok etkinlik için bir hesabınızın olması gerekir. Şifrenizi güvenli bir yerde saklayın; hesabınızla bağlantılı tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. Hesabınızı başka birinin kullandığını düşünüyorsanız destek@movline.com ile iletişime geçerek bize bildirin. Movline’ı kullanmak için ülkenizdeki online hizmetlere onay verme yaşına gelmiş olmanız gerekir. Satın alma ve bir kursa katılma veya yayımlanması için bir kurs gönderme dahil olmak üzere platformumuzdaki birçok etkinlik için bir hesabınızın olması gerekir. Hesabınızı oluşturmak ve bulundurmak için geçerli bir gmail [WK17]adresi dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz bilgiler sağlamalı ve sağlamaya devam etmelisiniz. İzniniz olmadan hesabınızı kullanan birinin neden olduğu hasar veya zarar (bize veya başka birine) dahil olmak üzere hesabınızın ve hesabınızda olan her şeyin tüm sorumluluğu size aittir. Bu, şifreniz konusunda dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Hesabınızı bir başkasına devredemez veya başkasının hesabını izinsiz olarak kullanamazsınız. Bir hesaba erişim talep etmek için bizimle iletişime geçerseniz söz konusu hesap için oturum açma kimlik bilgilerini bize sağlayamadığınız takdirde bu erişimi size sunmayız. Bir kullanıcının ölmesi halinde söz konusu kullanıcının hesabı kapatılır. Hesap oturum açma kimlik bilgilerinizi bir başkasıyla paylaşamazsınız. Hesabınızda meydana gelen her şeyden siz sorumlu olursunuz ve Movline, hesap oturum açma kimlik bilgilerini paylaşan eğitmenler veya öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklara müdahale etmez. Birinin hesabınızı izniniz olmadan kullanıyor olabileceğini öğrenmeniz (veya başka herhangi bir güvenlik ihlalinden şüphelenmeniz) halinde destek@movline.com ile iletişime geçerek bize hemen bilgi vermelisiniz. Hesabınızın size ait olduğunu doğrulamak için sizden bazı bilgiler talep edebiliriz. Movline'da bir hesap oluşturabilmek ve Hizmetleri kullanabilmek için öğrencilerin ve eğitmenlerin en az 18 yaşında olması gerekir. 18 yaşından küçükseniz ancak yaşadığınız yerde çevrimiçi hizmetleri kullanmaya onay verilmesi için gereken yaştan büyükseniz (örneğin ABD[WK18]'de 13 veya İrlanda'da [WK19]16) bir hesap oluşturamazsınız ancak bir hesap açması ve size uygun kurslara kaydolmanıza yardımcı olması için bir ebeveyn ya da vasinizi davet etmenizi tavsiye ederiz. Çevrimiçi hizmetleri kullanmaya onay verilmesi için gereken yaştan küçükseniz bir Movline hesabı oluşturamazsınız. Bu kuralları ihlal eden bir hesap oluşturduğunuzu öğrenirsek hesabınızı sonlandırırız. Eğitmen Şartlarımız kapsamında Movline'de yayımlanmak üzere bir kurs göndermenize izin verilebilmesi için kimliğinizi doğrulamanız talep edilebilir. Hesabınızı dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Hesabınızı sonlandırdığınızda ne olduğunu görmek için Gizlilik Politikamızı kontrol edin. 2. Kursa Kaydolma ve Ömür Boyu Erişim Bir kursa kaydolduğunuzda (canlı oturumlar hariç) kursu başka bir kullanımla değil, Movline Hizmetleri aracılığıyla görüntülemek için bizden bir lisans alırsınız. Kurslarınızı hiçbir şekilde devretmeyi ya da yeniden satmayı denemeyin. Hukuki nedenlerle veya politika nedenleriyle kursu devre dışı bırakmamız gereken durumlar haricinde size ömür boyu erişim lisansı veririz. Eğitmen Şartlarımız kapsamında, eğitmenler Movline'de bir kurs yayımladıklarında Movline’a, öğrencilere kurs lisansı sunması için bir lisans verir. Bu, kursa kaydolan öğrencilere kursun alt lisansını verme hakkımız olduğu anlamına gelir. Bir öğrenci olarak ücretli ya da ücretsiz bir kursa kaydolduğunuzda Movline'dan Movline platformu ve Hizmetler aracılığıyla kursu görüntülemek için bir lisans alırsınız; kaydın lisans sahibi Movline'dır. Kurslar size satılmaz; kursların lisansı verilir. Bu lisans, size kursu herhangi bir şekilde yeniden satmaya (hesap bilgilerini bir alıcıyla paylaşmak veya kursu yasa dışı indirmek ve torrent sitelerinde paylaşmak dahil) yönelik hiçbir hak vermez. Yasal ve daha eksiksiz bir ifadeyle Movline, size (bir öğrenci olarak) bu Şartlara ve Hizmetlerimizin belirli kursları ve özellikleri ile bağlantılı her türlü koşul veya sınırlandırmalara uygun şekilde gerekli tüm ücretlerini ödemiş olduğunuz kurslara ve bağlantılı içeriklere Hizmetler aracılığıyla yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan, eğitim amaçlarınız için erişmek ve bunları görüntülemek üzere sınırlı, münhasır olmayan ve başkasına devredilemeyen bir lisans verir. Diğer tüm kullanımlar açıkça yasaklanmıştır. Bir Movline yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış yazılı bir sözleşmede aksine açıkça izin vermiş olmadığımız sürece hiçbir kursu çoğaltamaz, yeniden dağıtamaz, iletemez, devredemez, satamaz, yayamaz, kiralayamaz, paylaşamaz, kiraya veremez, değiştiremez, uyarlayamaz, düzenleyemez, ekran kayıtları tutulamaz, türev eserlerini oluşturamaz, alt lisansını veremez veya başka bir şekilde aktaramaz ya da kullanamazsınız. Bu, API'lerimizden herhangi biri aracılığıyla erişebileceğiniz içerikler için de geçerlidir. Bir kursa kaydolduklarında öğrencilerimize genellikle ömür boyu erişim lisansı veririz. Ancak kaydolmuş olduğunuz kurs bir telif hakkı şikayetine konu olduğunda veya içeriğinin İtimat ve Güvenlik Yönergelerimizi ihlal ettiğini belirlediğimizde olduğu gibi yasal veya politikaya ilişkin nedenlerle bir kursa erişimi engellemeye karar verdiğimizde veya engellemekle yükümlü olduğumuzda herhangi bir zamanda kurslara erişim ve kursları kullanma lisansını iptal etme hakkımız saklıdır. Ömür boyu erişim, bir kursla ilişkili eklenti özellikler ve hizmetler için geçerli değildir. Örneğin kursların çeviri başlıkları herhangi bir zamanda eğitmenler tarafından devre dışı bırakılabilir ve eğitmenler, herhangi bir zamanda artık öğretim asistanlığı veya bir kursla ilgili Soru-Cevap hizmetleri sunmamaya karar verebilir. Daha açık ifade etmemiz gerekirse ömür boyu erişim, eğitmene yönelik değil, kurs içeriğine yöneliktir. Eğitmenler öğrencilere doğrudan kurslarına lisans veremez ve bu tür doğrudan lisanslar geçersiz ve hükümsüz olup bu Şartları ihlal eder. Birebir yapılan canlı bilgi paylaşımları, sadece bir defaya mahsus gerçekleşir. Tekrarı yapılamaz. Ömür boyu erişim canlı olmayan, sistem üzerine daha önceden kaydedilmiş videolar için geçerlidir. 3. Ödemeler, Krediler ve Geri Ödemeler Bir ödeme yaptığınızda geçerli bir ödeme yöntemi kullanmayı kabul edersiniz. Kurstan memnun değilseniz Movline, çoğu kurs satın almaları için 30 günlük geri ödeme sunar. 3.1 Fiyatlandırma Movline’daki kursların fiyatları Eğitmen Şartlarının ve Promosyon Politikamızın şartlarına dayalı olarak belirlenir. Bazı durumlarda, Movline web sitesinde sunulan kurs fiyatı, mobil platform sağlayıcısının fiyatlandırma sistemleri ile satış ve promosyon uygulamalarına ilişkin politikaları nedeniyle mobil veya TV uygulamalarımızda sunulan fiyatla birebir aynı olmayabilir. Kurslarımız için düzenli olarak promosyon ve indirimler gerçekleştiririz ve belirli kurslar, sadece belirli bir süreliğine indirimli fiyatlardan sunulur. Bir kurs için geçerli olan fiyat, kursu satın almayı tamamladığınızda (ödeme anında) geçerli olan fiyattır. Hesabınızda oturum açtığınızda belirli bir kurs için sunulan fiyat, kayıtlı olmayan veya oturum açmamış olan kullanıcılara sunulan fiyattan farklı olabilir çünkü bazı promosyonlarımız yalnızca yeni kullanıcılar için geçerlidir. Hesabınızda oturum açtıysanız gördüğünüz listelenen para birimi, hesabınızı oluşturduğunuz andaki konumunuza bağlıdır. Hesabınızda oturum açmadıysanız fiyat para birimi, bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Kullanıcıların diğer para birimlerini görmelerine olanak sağlamayız. Tüketici satışları için kullanım ve satış vergisi, mal ve hizmet vergisi veya katma değer vergisi uygulanan bir ülkede bulunan bir öğrenciyseniz bu vergiyi tahsil edip ilgili vergi makamlarına iletmekten sorumluyuz. Bulunduğunuz konuma bağlı olarak, gördüğünüz fiyat bu tür vergileri içerebilir veya ödeme aşamasında vergi eklenebilir. 3.2 Ödemeler Satın aldığınız kursların ücretlerini ödemeyi kabul edersiniz ve bu ücretler için banka ya da kredi kartınızdan para çekmemize veya başka ödeme şekillerini (otomatik ödeme veya mobil cüzdan gibi[WK20]) işlememize yetki verirsiniz. Movline, ülkenizdeki en uygun ödeme yöntemlerini size sunmak ve ödeme bilgilerinizi güvende tutmak için üçüncü taraf ödeme işleme iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı kontrol edin. Bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde geçersiz ya da yetkisiz bir ödeme yöntemi kullanmamayı kabul edersiniz. Ödeme yönteminiz başarısız olursa ve kaydolduğunuz kursa erişmeye devam ederseniz bizden bildirim aldıktan sonra otuz (30) gün içinde ilgili ücretleri bize ödemeyi kabul edersiniz. Yeterli ödeme almadığımız kurslara erişimi engelleme hakkını saklı tutarız. 3.3 Geri Ödemeler ve Geri Ödeme Kredileri Satın aldığınız kurs beklediğiniz gibi değilse kursu satın aldıktan sonra 30 gün içinde Movline’nın hesabınıza geri ödeme yapmasını talep edebilirsiniz. Geri ödeme sadece sisteme önceden kaydedilen videolarda geçerlidir. Canlı oturumlarda yapılan bilgi paylaşımlarında geri ödeme yapılmaz. Ödeme işleme iş ortaklarımızın kapasitelerine, kursumuzu satın almış olduğunuz platforma (web sitesi, mobil veya TV uygulaması) veya başka faktörlere göre kendi takdirimize bağlı olarak, geri ödemenizi geri ödeme kredisi şeklinde ya da orijinal ödeme yönteminize geri ödeme yaparak gerçekleştirme hakkını saklı tutarız. 30 günlük garanti süresi geçtikten sonra talepte bulunmanız halinde size hiçbir geri ödeme sağlanmaz. Ancak daha önceden satın almış olduğunuz bir kurs yasal veya politikaya ilişkin nedenlerle devre dışı kalmışsa 30 gün sınırlamasından sonra da geri ödeme almaya hakkınız olur. Movline ayrıca şüphelenilen ya da doğrulanan hesap dolandırıcılığı durumlarında da 30 gün sınırlamasından sonra öğrencilere geri ödeme yapma hakkını saklı tutar. Geri ödeme talebinde bulunmak için buradaki adımları izleyin. Eğitmen Şartlarında açıklandığı üzere eğitmenler, öğrencilerin geri ödeme alma hakkı olduğunu kabul eder. Hesabınıza geri ödeme kredisi vermeye karar vermemiz halinde bu krediler, web sitemizde bir sonraki kurs satın alımınıza otomatik olarak uygulanır ancak mobil veya TV uygulamalarımızdaki satın almalarda kullanılamaz. Geçerli kanunlar aksini gerektirmediği sürece her durumda, geri ödeme kredileri belirli bir süre içinde kullanılmadığında geçerliliğini yitirir ve nakit değeri bulunmaz. Kendi takdir yetkimize bağlı olarak, geri ödeme politikamızı suistimal ettiğinizi düşünürsek (geri ödeme almak istediğiniz bir kursun büyük bir kısmını kullanmış olmanız veya daha önce bir kurs için geri ödeme almış olmanız gibi) geri ödeme talebinizi reddetme, hesabınızı bloke etme ve/veya gelecekteki tüm Hizmet kullanımlarınızı sınırlandırma hakkını saklı tutarız. Bu Şartları veya İtimat ve Güvenlik İlkelerimizi ihlal etmeniz nedeniyle hesabınızı bloke etmemiz veya bir kursa erişiminizi engellememiz halinde hiçbir geri ödeme almaya hak kazanamazsınız. 3.4 Hediye ve Promosyon Kodları Movline veya iş ortaklarımız öğrencilere hediye ve promosyon kodları sunabilir. Belirli kodlar, kodlarınızla birlikte sağlanan şartlara tabi olarak, Movline hesabınıza uygulanan hediye veya promosyon krediler olarak alınabilir ve ardından platformumuzda uygun kursları satın almak için kullanılabilir. Bazı kodlar ise yalnızca doğrudan belirli kurslar için kullanılabilir. Hediye veya promosyon kredileri mobil veya TV uygulamalarımızdaki satın alımlar için kullanılamaz. Bu kodlar ve krediler ile bunlarla bağlantılı her türlü promosyon değeri, Movline hesabınızda belirtilen süre içinde kullanılmaması halinde geçerliliğini yitirebilir. Movline tarafından sunulan hediye ve promosyon kodları, kodlarınızla birlikte sağlanan şartlarda aksi belirtilmediği veya geçerli yasalarca aksi zorunlu kılınmadığı müddetçe nakde çevrilemez. Bir iş ortağı tarafından sunulan hediye ve promosyon kodları ilgili iş ortağının geri ödeme politikalarına tabidir. Birden fazla kayıtlı kredi tutarınız varsa satın alımınızda hangi kredilerin uygulanacağına Movline karar verebilir. Daha ayrıntılı bilgi için Destek Sayfamıza ve kodlarınızla birlikte sağlanan şartlara başvurun. 4. İçerik ve Davranış Kuralları Movline’ı yalnızca yasal amaçlar için kullanabilirsiniz. Platformumuzda yayımladığınız tüm içeriklerden siz sorumlusunuz. Yorumlar, sorular, gönderiler, kurslar ve yüklediğiniz diğer içerikler, her zaman İtimat ve Güvenlik İlkelerimize ve kanunlara uygun olmalıdır ve başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymalısınız. Tekrarlanan ya da büyük suçlar olması halinde hesabınızı bloke edebiliriz. Platformumuzda birinin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız bize bildirin. Yasal olmayan amaçlar için Hizmetlere erişemez, Hizmetleri kullanamaz veya bir hesap oluşturamazsınız. Hizmetleri kullanımınız ve platformumuzdaki davranışlarınız yerel veya ulusal yasalara ya da ülkenizdeki düzenlemelere uygun olmalıdır. Sizin için geçerli olan bu tür yasalar ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uyumluluğu sağlamak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Öğrenciyseniz Hizmetler, kaydolduğunuz kursların eğitmenlerine soru sormanıza ve kurslarla ilgili yorumlar yayımlamanıza olanak sağlar. Belirli kurslar için eğitmen sizi "ev ödevi" veya test şeklinde içerik göndermeye davet edebilir. Size ait olmayan hiçbir şey yayımlamayın veya göndermeyin. Eğitmenseniz platformda yayımlanması için kurs gönderebilir ve ayrıca kursunuza kaydolan öğrencilerle iletişim kurabilirsiniz. Her iki durumda da kanunlara uymalı ve diğerlerinin haklarına saygı göstermelisiniz; ülkenizdeki geçerli yerel veya ulusal kanun ya da düzenlemeleri ihlal eden hiçbir kurs, yanıt, yorum veya başka içerik yayımlayamazsınız. Platform ve Hizmetler aracılığıyla yayımladığınız her türlü kurs, içerik ve eylemden ve bunların sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Movline'de yayımlanması için herhangi bir kurs göndermeden önce Eğitmen Şartları'nda belirtilen tüm telif hakkı sınırlamalarını anladığınızdan emin olun. Kursunuzun ya da içeriğinizin kanunları veya başkalarının haklarını ihlal ettiğinin bize bildirilmesi (örneğin başkalarının fikri mülkiyet veya görüntü haklarını ihlal ettiği veya yasa dışı bir faaliyetle ilgili olduğu belirlenirse) içeriğinizin veya davranışınızın İtimat ve Güvenlik İlkelerimizi ihlal ettiğini öğrenmemiz veya içeriğinizin ya da davranışlarınızın yasa dışı, uygunsuz veya kabul edilemez olduğuna kanaat getirmemiz (örneğin başka birinin kılığına girmeniz) halinde içeriğinizi platformumuzdan kaldırabiliriz. Movline, telif hakkı kanunlarına uyar. Daha fazla bilgi için Fikri Mülkiyet Politikamıza göz atın. Movline, bu Şartları ve İtimat ve Güvenlik İlkelerimizi uygularken kendi takdir yetkisini kullanır. Bu Şartların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, ödeme tarihi gelen ücretleri ödememeniz, emniyet veya devlet birimlerinin talepte bulunması, hesabınızda uzun süre hareketsizlik olması, beklenmedik teknik sorun veya problemler olması, dolandırıcılıkla veya yasa dışı faaliyetlerle uğraştığınızdan şüphelenmemiz veya kendi takdir yetkimize dayalı olarak başka herhangi bir neden oluşması dahil herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak, herhangi bir zamanda, bildirimli veya bildirimsiz olarak platformu ve Hizmetlerimizi kullanma izninizi sonlandırabilir veya askıya alabilir ya da hesabınızı bloke edebiliriz. Bu tür bir sonlandırmadan sonra hesabınızı ve içeriklerinizi silebilir ve ileride platformlarımıza erişmenizi ve Hizmetlerimizi kullanmanızı engelleyebiliriz. Hesabınız sonlandırıldığında veya askıya alındığında içerikleriniz platformlarımızda bulunmaya devam edebilir. Hesabınızın sonlandırılması, içeriğinizin kaldırılması veya platformlarımıza ve hizmetlerimize erişiminizin engellenmesi halinde size veya başka herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Eğitmenlerimizden biri telif hakkı ya da ticari marka haklarınızı ihlal eden bir kurs yayımlamışsa lütfen bize bildirin. Eğitmen Şartlarımız eğitmenlerimizin kanuna uymasını ve başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermesini zorunlu kılar. Bize bir telif hakkı ya da ticari marka ihlali iddiasında bulunmayla ilgili daha fazla bilgi için Fikri Mülkiyet Politikamıza bakın. 5. Movline’nın Yayımladığınız İçeriğe İlişkin Hakları Kurslarınız dahil olmak üzere, platformumuza aktardığınız içeriğin mülkiyeti sizde kalır. Reklam veya başka web siteleri aracılığıyla tanıtımını yapmak dahil olmak üzere içeriğinizi herhangi bir medya aracılığıyla herhangi biriyle paylaşmamıza izin verilir. Bir öğrenci veya eğitmen olarak yayımladığınız içerik (kurslar dahil) size ait olmaya devam eder. Kurs veya başka içerikler yayımlayarak Movline’nın bunu yeniden kullanmasına ve paylaşmasına izin verirsiniz ancak içeriğinize ilişkin olarak sahip olabileceğiniz hiçbir mülkiyet hakkını kaybetmezsiniz. Eğitmenseniz Eğitmen Şartlarında açıklanan kurs lisans şartlarını anladığınızdan emin olun. İçerik, görüş, soru ve yorum yayımladığınızda ve bize yeni özellikler veya iyileştirmelerle ilgili fikir ve öneriler gönderdiğinizde Movline’nın bu içeriği kullanmasına ve dilediği kişiyle paylaşmasına, herhangi bir platformda ve herhangi bir ortamda dağıtmasına ve tanıtmasına ve uygun gördüğümüz şekilde üzerinde değişiklikler veya düzenlemeler yapmasına yetki verirsiniz. Hukuk diliyle ifade etmek gerekirse platformlarda ya da platformlar aracılığıyla içerik gönderdiğinizde veya yayımladığınızda bize içeriğinizi (adınız ve görüntünüz dahil) her türlü ortam veya dağıtım yöntemiyle (şu anda mevcut olan ya da ileride geliştirilecek olan) kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, işlemek, uyarlamak, değiştirmek, yayımlamak, iletmek, görüntülemek ve dağıtmak üzere tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans (alt lisans verme hakkıyla birlikte) verirsiniz. Buna içeriğinizi Movline ile başka ortamda sendikasyon, içerik yayma, dağıtma ya da yayımlama konusunda ortaklığı bulunan başka şirketlere, kuruluşlara veya bireylere sunmak ve ayrıca içeriğinizi pazarlama amaçlarıyla kullanmak da dahildir. Ayrıca geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, tüm bu kullanımlar için geçerli olan her türlü gizlilik ve reklam hakkından veya benzer özellikteki diğer haklardan da feragat edersiniz. Gönderdiğiniz her türlü içeriği kullanmamıza yetki vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, size hiçbir ücret ödenmeden içeriğinizin bu şekilde her türlü kullanımını kabul edersiniz. 6. Movline’ı Riski Kendinize Ait Olarak Kullanma Kurs oluşturmak ve yayımlamak için Movline’ı herkes kullanabilir. Eğitmenlerin ve öğrencilerin öğrenme ve öğretme amacıyla etkileşim kurmasına olanak sağlarız. İnsanların içerik paylaşıp etkileşimde bulunabildiği diğer platformlar gibi bazı terslikler olabilir. Movline’ı kullanma riski size aittir. Platform modelimiz gereği, yasal sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için kurslarımızı gözden geçirmeyiz veya düzenlemeyiz. Buna ek olarak, kurs içeriğinin hukuki açıdan uygun olup olmadığını belirleyecek konumda değiliz. Platformda sunulan içeriklere ilişkin olarak hiçbir editör düzenlemesi yapmayız ve bu nedenle, kursların herhangi bir şekilde güvenilir, geçerli, doğru veya gerçek olduğuna dair garanti vermeyiz. Bir kursa kaydolursanız herhangi bir eğitmen tarafından sağlanan bilgilere güvenmenin riski size aittir. Hizmetleri kullanarak rahatsız edici, uygunsuz veya sakıncalı olduğunu düşündüğünüz içeriklere maruz kalabilirsiniz. Geçerli kanunların izin verdiği ölçüde Movline, sizi bu tür içeriklerden uzak tutma konusunda hiçbir sorumluluğa ve herhangi bir kursa erişmeniz veya kaydolmanız konusunda hiçbir yükümlülüğe sahip değildir. Bu; sağlık, zindelik ve fiziksel egzersizle ilgili her türlü kurs için de geçerlidir. Bu tür kursların zorlayıcı özelliği gereği mevcut olan risk ve tehlikeleri kabul edersiniz ve bu tür kurslara kaydolarak hastalık, bedensel yaralanma, engellilik veya ölüm dahil olmak üzere bu riskleri üstlenmeyi gönüllü olarak seçersiniz. Bir kursa kaydolmadan önce, kaydolduğunuz anda ve kaydolduktan sonra yaptığınız seçimlerin tüm sorumluluğu size aittir. Bir öğrenci veya eğitmenle doğrudan etkileşime girdiğinizde paylaştığınız kişisel bilgi türleri konusunda dikkatli olmalısınız. Eğitmenlerin öğrencilerden talep edebileceği bilgi türlerini sınırlandırmış olmamıza rağmen öğrenci ve eğitmenlerin platformdaki diğer kullanıcılardan aldıkları bilgilerle ne yaptıklarını kontrol etmiyoruz. Kendi güvenliğiniz için e-postanızı ya da hakkınızdaki diğer kişisel bilgileri paylaşmamalısınız. Eğitmenleri biz işe almıyor veya istihdam etmiyoruz ya da eğitmenlerle öğrenciler arasında gerçekleşen hiçbir etkileşimden biz sorumlu değiliz. Eğitmenlerin veya öğrencilerin davranışlarından ya da bunlarla bağlantılı olarak doğabilecek hiçbir türde anlaşmazlık, iddia, kayıp, yaralanma veya hasardan sorumlu değiliz. Hizmetlerimizi kullandığınızda bize ait olmayan ya da bizim kontrol etmediğimiz başka web sitelerine bağlantılar bulacaksınız. Hakkınızda bilgi toplamaları dahil olmak üzere bu üçüncü taraf sitelerin içeriklerinden ya da başka yönlerinden biz sorumlu olmayız. Ayrıca, koşul ve şartlar ile gizlilik politikalarını da okumalısınız. 7. Movline’nın Hakları Web sitesi, mevcut veya gelecekteki uygulamalar ve hizmetler ve logolarımız, API, kodlar ve çalışanlarımız tarafından geliştirilen içerikler gibi şeyler dahil olmak üzere Movline platformu ve Hizmetler bize aittir. Bunları kurcalayamaz veya izinsiz olarak kullanamazsınız. Web sitemiz, mevcut ve gelecekteki uygulamalarımız, API'larımız, veritabanlarımız ve çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın Hizmetler aracılığıyla gönderdikleri veya sundukları içerikler dahil olmak üzere (ancak eğitmenler ve öğrenciler tarafından sağlanan içerikler hariç) Movline platformu ve Hizmetlere ilişkin her türlü hak ve menfaat, Movline ve lisans sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Platformumuz ve hizmetlerimiz; telif hakkı, ticari marka ve hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de yabancı ülkelerin diğer kanunlarıyla korunmaktadır. Hiçbir şey, size Movline adını veya herhangi bir Movline ticari markasını, logosunu, etki alanı adını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkını vermez. Movline veya Hizmetler aracılığıyla sağlayabileceğiniz her türlü geribildirim, görüş veya öneri tamamen gönüllük esasına dayalıdır ve bu tür geribildirim, görüş veya önerileri uygun gördüğümüz şekilde ve size karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmaksızın kullanmakta serbest oluruz. Movline platformuna ve Hizmetlere erişirken veya bunları kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapamazsınız: platformun herkese açık olmayan alanlarına (içerik depolama dahil), Movline’nın bilgisayar sistemlerine veya Movline hizmet sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişme, bunları kurcalama veya kullanma. platformun güvenlikle ilgili herhangi bir özelliğini devre dışı bırakma, buna müdahale etme veya bunu aşmaya çalışma ya da herhangi bir sistemimizin saldırıya açıklığını yoklama, tarama veya test etme. Movline platformu veya Hizmetleri kopyalama, değiştirme, türev eserlerini oluşturma, bunlar üzerinde ters mühendislik, ters montaj uygulama ya da başka bir şekilde herhangi bir kaynak kodunu ya da içeriği keşfetmeye çalışma. web sitemiz, mobil uygulamalarımız veya API aracılığıyla (ve yalnızca API koşul ve şartları uyarınca) sunulan mevcut arama işlevlerimiz haricinde başka bir yöntemle (otomatik veya başka bir şekilde) platformumuza erişme ya da platformumuzu arama veya erişmeye ya da aramaya çalışma. Hizmetlere erişmek için kopyalama veya örümcek yöntemi, robot veya herhangi bir türde başka otomatik yöntem kullanamazsınız. Hizmetleri herhangi bir şekilde değiştirilmiş, yanıltıcı veya sahte kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek (örneğin, kendini Movline gibi göstererek e-posta iletişimleri gönderme) için kullanma veya platformlarımıza veya hizmetlerimize virüs gönderme, aşırı yüklenme, aşırı gönderim yapma, istenmeyen posta gönderme veya e-posta bombardımanına tutma veya Hizmetlerde gereksiz yük oluşturacak veya Hizmetlere müdahale edecek başka herhangi bir yöntem dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir kullanıcının, sunucunun veya ağın erişimini engelleme veya bozma (ya da bunları yapmaya çalışma). 8. Çeşitli Yasal Şartlar Bu Şartlar, diğer tüm sözleşmeler gibidir; bizi olabilecek sayısız şeye karşı koruyan ve sizinle bizim aramızdaki hukuki ilişkiyi açıklayan sıkıcı ancak önemli yasal şartları içerir. 8.1 Bağlayıcı Anlaşma Hizmetlere kaydolarak, erişerek veya Hizmetleri kullanarak Movline ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmayı kabul edersiniz. Bu Şartları kabul etmiyorsanız hiçbir Hizmetimize kaydolmayın, erişmeyin veya hiçbir Hizmetimizi kullanmayın. Bu Şartlar (bu Şartlar ile bağlantılı tüm sözleşme ve politikalar dahil) sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını teşkil eder (bir eğitmenseniz şunları da içerir: Eğitmen Şartları ve Promosyon Politikası). Bu Şartların herhangi bir bölümünün ilgili kanunlar tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda söz konusu hüküm, orijinal hükmün amacına en yakın geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilmiş olarak kabul edilecek ve bu Şartların geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bir durumda haklarımızı kullanmakta geciksek ya da bir hakkımızı kullanmasak bile bu durum, bu Şartlar kapsamındaki haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez ve haklarımızı gelecekte kullanmaya karar verebiliriz. Belirli bir durumda herhangi bir hakkımızdan feragat etmeye karar vermemiz, genel olarak veya gelecekte de haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Aşağıdaki bölümler, bu Şartlar sona erdikten veya feshedildikten sonra da geçerli kalmaya devam edecektir: Bölüm 2 (Kursa Kaydolma ve Ömür Boyu Erişim), 5 (Movline’nın Yayımladığınız İçeriğe İlişkin Hakları), 6 (Movline’ı Riski Kendinize Ait Olarak Kullanma), 7 (Movline’nın Hakları), 8 (Çeşitli Yasal Şartlar) ve 9 (Anlaşmazlıkların Çözümü). 8.2 Sorumluluk Reddi Planlı bakım ya da sitede herhangi bir sorun nedeniyle platformumuz çalışmayabilir. Eğitmenlerden biri kursunda yanıltıcı beyanlarda bulunuyor olabilir. Ayrıca, güvenlik sorunlarıyla da karşılaşabiliriz. Bunlar sadece örnek olarak verilmiştir. İşlerin yolunda gitmediği bu tür durumlardan hiçbirinde hiçbir dava hakkınızın bulunmayacağını kabul edersiniz. Hukuki ve daha karmaşık bir dille ifade etmek gerekirse Hizmetler ve içerikleri "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sunulmaktadır. Biz (ve iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve temsilcilerimiz) Hizmetlerin veya içeriklerinin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, dakikliği, güvenliği, hatasızlığı veya doğruluğu konusunda hiçbir beyan veya taahhütte bulunmuyor ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, hak sahipliği ve ihlal yasağına ilişkin zımni garantiler de dahil olmak üzere (sarih veya zımni) her türlü garanti ve koşulu açıkça reddediyoruz. Biz (ve iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve temsilcilerimiz) Hizmetlerin kullanımından belirli sonuçlar elde edeceğiniz konusunda hiçbir garanti vermiyoruz. Hizmetleri (her türlü içerik dahil) kullanım riski tamamen size aittir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez; dolayısıyla, yukarıda hariç tutulanlardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Hizmetlerin belirli özelliklerini sunmayı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle durdurmaya karar verebiliriz. Movline veya iştirakleri, tedarikçileri, iş ortakları veya temsilcileri, bu tür kesintiler ya da bu tür özelliklerin kullanılamaması nedeniyle hiçbir hasardan hiçbir koşulda sorumlu tutulmayacaktır. Bir savaş, düşmanlık ya da sabotaj, doğal afet, elektrik, İnternet veya telekomünikasyon kesintisi ya da devlet kısıtlaması gibi makul kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylar nedeniyle Hizmetlerden herhangi birini yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten sorumlu olmayız. 8.3 Sorumluluğun Sınırlandırılması Örneğin yoga gibi bir sağlık ve zindelik kursuna kaydolmanız ve yaralanmanız gibi, Hizmetleri kullanmanın doğasında bulunan bazı riskler mevcuttur. Hukuki ve daha karmaşık bir dille ifade etmek gerekirse kanunların izin verdiği ölçüde biz (ve grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve temsilcilerimiz) söz konusu hasarların oluşabileceği konusunda önceden bilgilendirilmiş olsak dahi sözleşme, garanti, haksız fiil, ürün sorumluluğu nedeniyle veya başka bir şekilde ortaya çıkan hiçbir dolaylı, arızi, cezai ya da netice kabilinden doğan hasarlardan (veri, gelir, kâr veya iş fırsatı kaybı veya bedensel yaralanma ya da ölüm dahil) sorumlu olmayız. 8.4 Tazminat Bizi yasal olarak zor durumda bırakacak şekilde hareket etmeniz halinde size karşı hukuk davası açabiliriz. Movline’ı ve grup şirketlerimizi ve bunların sorumlularını, direktörlerini, tedarikçilerini, iş ortaklarını ve temsilcilerini (a) yayımladığınız veya gönderdiğiniz içeriklerden, (b) Hizmetleri kullanmanızdan, (c) bu Şartları ihlal etmenizden veya (d) bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü üçüncü taraf iddiasına, talebine, kayba, hasara ve masrafa karşı (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, savunmayı ve aynılarından beri kılmayı kabul edersiniz. Tazminat yükümlülüğünüz, bu Şartlar ve Hizmetleri kullanımınızın sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir. 8.5 Amir Hukuk ve Yargı Yetkisi İşbu Şartlarda geçen "Movline" ifadesiyle sözleşme imzaladığınız Movline kuruluşu kastedilmektedir. Öğrenciyseniz sözleşme imzaladığınız kuruluş ve tabi olunan kanun genellikle konumunuza göre belirlenir. 8.6 Hukuk Davaları ve Bildirimler Dava nedeni oluşmasından bir (1) yıldan daha fazla süre geçtikten sonra taraflardan hiçbiri bu Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak hiçbir biçimde hiçbir dava açamaz. Bu kısıtlamanın kanun tarafından empoze edilemediği durumlar hariç tutulur. Bu Şartlar kapsamında verilecek olan tüm bildirimler ve diğer iletişimler yazılı olacak ve taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta ile ya da e-posta ile (bizim tarafımızdan hesabınızla ilişkili e-posta hesabına ya da sizin tarafınızdan info@movline.com adresine) gönderilecektir. 8.7 Aramızdaki İlişki Siz ve biz, aramızda hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenici veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz. 8.8 Temlik Yasağı Bu Şartları (veya burada verilen hakları ve lisansları) devir veya temlik edemezsiniz. Örneğin, bir şirket çalışanı olarak bir hesaba kaydolduysanız hesabınız başka bir çalışana devredilemez. Bu Şartları (veya burada verilen hakları ve lisansları) sınırlama olmaksızın başka bir şirkete veya kişiye temlik edebiliriz. Bu Şartlarda yer alan hiçbir husus, hiçbir üçüncü taraf kişi veya kuruluşa hiçbir hak, fayda veya çözüm yolu sağlamaz. Hesabınızın başkasına devredilemeyeceğini ve hesabınıza ilişkin tüm haklar ile bu Şartlar kapsamındaki diğer hakların ölümünüz halinde sona ereceğini kabul edersiniz. 9. Anlaşmazlıkların Çözümü Bir anlaşmazlık olması halinde destek@movline.com sorunu çözmeye memnuniyetle yardımcı olur. 9.1 Küçük Talepler Bu tür mahkemelere başvurmaya uygun bir konu olması kaydıyla her ikimizin de kabul ettiği İstanbul mahalli idare mahkemelerde dava açabiliriz. 9.2 Tahkime Gitme Aramızdaki anlaşmazlığı dostane yollarla çözümleyemezsek siz ve Movline, bu Şartlara (veya diğer yasal şartlarımıza) ilişkin her türlü talebi, talep türünden veya hukuk teorisinden bağımsız olarak nihai ve bağlayıcı tahkim aracılığıyla çözmeyi kabul edersiniz. Herhangi birimiz tahkime götürülmesi gereken bir iddiayı mahkemeye taşır ve diğer taraf tahkimi kabul etmezse diğer taraf bir mahkemeden her ikimizi tahkime gitmeye zorlamasını talep edebilir (zorunlu tahkim). Ayrıca herhangi birimiz, bir mahkemeden bir tahkim süreci devam ederken mahkeme işlemlerini durdurmasını da talep edebilir. 9.3 Toplu Dava Yasağı Her ikimiz, diğer tarafa karşı yalnızca bireysel olarak dava açabileceğimizi kabul ederiz. Bu, şu anlama gelir: (a) hiçbirimiz bir toplu davada, birleştirilmiş davada veya temsili davada bir davacı veya toplu dava üyesi olarak bir talepte bulunamayız; (b) bir hakem, birden fazla kişinin taleplerini tek bir davada toplayamaz (veya hiçbir birleştirilmiş, toplu ya da temsili davaya başkanlık edemez) ve (c) bir kişinin davasında bir hakemin verdiği karar yalnızca bu kişiyi etkileyebilir, diğer kullanıcıları etkilemez ve başka kullanıcıların anlaşmazlıklarına karar vermek için kullanılamaz. Bir mahkeme "Toplu dava yasağı" maddesinin uygulanabilir veya geçerli olmadığına karar verirse bu durumda bu "Anlaşmazlıkların Çözümü" başlıklı bölüm, geçersiz ve hükümsüz kalır ancak Şartların geri kalanı geçerli olmaya devam eder. 9.4 Değişiklikler Aşağıdaki "Bu Şartları Güncelleme" başlıklı bölümden bağımsız olarak Movline, bu "Anlaşmazlıkların Çözümü" başlıklı bölümü bu Şartları kabul ettiğinizi belirttiğiniz en son tarihten sonra değiştirirse söz konusu değişiklikleri reddettiğinize dair Movline’a info@movline.com adresine e-postayla yukarıdaki "son güncelleme" kısmında belirtildiği şekilde söz konusu değişiklik yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yazılı bildirim sunarak söz konusu değişikliği reddedebilirsiniz. Bildirimin geçerli olması için tam adınızı içermesi ve "Anlaşmazlıkların Çözümü" başlıklı bölümdeki değişiklikleri reddetme isteğinizin açıkça belirtilmesi gerekir. Değişiklikleri reddederek Movline ile aranızdaki tüm anlaşmazlıkları bu Şartları kabul ettiğinizi belirttiğiniz en son tarih itibarıyla geçerli olan "Anlaşmazlıkların Çözümü" başlıklı bölümdeki hükümlere göre tahkime götüreceğinizi kabul edersiniz. 10. Bu Şartları Güncelleme Zaman zaman, uygulamalarımızı netleştirmek veya yeni ya da farklı uygulamaları yansıtmak için (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) bu Şartları güncelleyebiliriz ve Movline, kendi takdir yetkisine bağlı olarak dilediği zaman bu Şartları değiştirme ve/veya bu Şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önemli bir değişiklik yapmamız halinde hesabınızda belirtilen e-posta adresine e-posta bildirimi göndermek ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim yayımlamak gibi belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunmayı saklı tutarız. Değişiklikler, aksi belirtilmediği sürece yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Revize edilen tüm Şartlar önceki tüm Şartların yerini alacaktır. 11. Bizimle İletişime Geçme Bizimle iletişime geçmenin en iyi yolu destek@movline.com ile iletişim kurmaktır. Hizmetlerimiz ile ilgili soru, endişe ve geri bildirimlerinizi lütfen bize iletin. Bizimle birlikte öğrendiğiniz ve öğrettiğiniz için teşekkürler! Gizlilik Politikası Movline ("Movline", "biz") olarak gizliliğinize saygı duyuyoruz ve sizin hakkınızdaki verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı anlamanızı istiyoruz. Bu Gizlilik Politikası, veri toplama uygulamalarımızı kapsar ve kişisel verilerinizi kullanımınıza erişme, bunları düzeltme veya sınırlandırmaya ilişkin haklarınızı açıklar. Farklı bir politikaya bağlantı vermediğimiz veya aksini belirtmediğimiz müddetçe, Movline web sitesini, mobil uygulamaları, API'ları veya ilgili hizmetleri ("Hizmetler") ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda bu Gizlilik Politikası geçerlidir. Hizmetler'i kullanarak bu Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası'nı veya Hizmetler'i kullanımınızın tabi olduğu başka herhangi bir sözleşmeyi kabul etmiyorsanız Hizmetler'i kullanmamalısınız. 1. Hangi Verileri Alıyoruz? Kendi girdiğiniz bilgiler, kurslara katılımınızla ilgili veriler ve Movline ile bağlantı kurduğunuz üçüncü taraf platformlarından veriler gibi belirli bilgileri sizden doğrudan toplarız. Ayrıca cihazınız hakkında bilgiler ve Hizmetler'in hangi kısmıyla etkileşime girdiğiniz veya hangi kısmını kullanarak zaman geçirdiğiniz gibi bazı verileri otomatik olarak toplarız. 1.1 Bize Sağladığınız Veriler Hizmetler'i nasıl kullandığınıza bağlı olarak sizden veya sizinle ilgili farklı veriler toplayabiliriz. Aşağıda, topladığımız verileri daha iyi anlayabilmeniz için bazı örnekler verilmiştir. Bir hesap oluşturduğunuzda ve Hizmetler'i kullandığınızda (bir üçüncü taraf aracılığıyla kullanım dahil) aşağıdakiler dahil olmak üzere sağladığınız verileri doğrudan toplarız: Hesap Verileri Belirli özellikleri (kursa kaydolma gibi) kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabınızı oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde e-posta adresiniz, şifreniz, telefon numaranız, mesleğiniz, ilgilendiğiniz yetkinlikler, cinsiyetiniz, ırkınız, etnik kökeniniz, vatandaşlık kimlik bilgileriniz, doğrulama fotoğrafınız, yaşınız ve doğum tarihiniz gibi verileri toplayıp saklarız ve size benzersiz bir tanımlama numarası atarız ("Hesap Verileri"). Profil Verileri Ayrıca fotoğraf, başlık, özgeçmiş, dil, web sitesi bağlantısı, sosyal medya profilleri, ülke veya diğer veriler gibi profil bilgileri sağlamayı seçebilirsiniz. Profil Verileriniz herkese açık olarak başkaları tarafından görüntülenebilecektir. Paylaşılan İçerik Hizmetler'in bazı bölümleri bir kurs sayfasında yorumlar yayınlamak, sorular sormak veya yanıtlamak, öğrencilere veya eğitmenlere mesajlar göndermek veya fotoğraflar ya da yüklediğiniz başka çalışmaları yayınlamak dahil olmak üzere başkalarıyla etkileşime girmenize ve herkese açık olarak içerik paylaşmanıza izin verir. Bu tür paylaşılan içerikler, nerede yayınlandığına bağlı olarak başkaları tarafından herkese açık olarak görüntülenebilir. Kurs Verileri Kurslara kaydolduğunuzda ve katıldığınızda hangi kurslara, ödevlere ve testlere başladığınız ve hangilerini tamamladığınız; eğitmenlerle, öğretim asistanlarıyla ve diğer öğrencilerle etkileşimleriniz ve makaleler, sorulara yanıtlar ve kurs gereksinimlerini yerine getirmek için gönderilen diğer öğeler dahil olmak üzere belirli verileri toplarız. Öğrenci Ödeme Verileri Bir şey satın alırsanız siparişinizi işlemek için gerekli olduğu şekilde satın alımınızla ilgili belirli verileri (adınız ve posta kodunuz gibi) toplarız. Adınız, kredi kartı bilgileriniz, fatura adresiniz ve posta kodunuz gibi belirli ödeme ve fatura verilerini ödeme işleme ortaklarımıza doğrudan sağlamalısınız. Güvenlik nedeniyle Movline kredi kartı numaralarının tamamı veya kart kimlik doğrulama verileri gibi hassas kart sahibi verilerini toplamaz veya saklamaz. Eğitmen Ödeme Verileri Bir eğitmenseniz ödeme hesaplarınızı Hizmetler'e bağlayarak ödemelerinizi alabilirsiniz. Bir ödeme hesabını bağladığınızda, ödemeleri hesabınıza göndermemiz için gerekli olan ödeme hesabı e-posta adresiniz, hesap kimliğiniz, fiziksel adresiniz vb. bilgileri toplar ve kullanırız. Yürürlükteki yasalarla uyumluluk amacıyla hukuki olarak gereken şekilde veri bilgilerini toplayan güvenilir üçüncü taraflarla da çalışırız. Bu vergi bilgilerine; vergilendirme amaçları doğrultusunda gerekli olan ikamet bilgileri, vergi kimlik numaraları, biyografik bilgiler ve diğer kişisel bilgiler dahil olabilir. Güvenlik amacıyla Movline, hassas banka hesabı bilgilerini toplamaz veya saklamaz. Ödeme, faturalandırma ve vergilendirme verilerinizin toplanması, kullanılması ve tebliği; gizlilik politikasına ve ödeme hesabı sağlayıcınızın diğer şartlarına tabidir. Başka Hizmetlerdeki Hesaplarınız Hakkında Veriler Movline hesabınıza bağlıysa sosyal medya veya diğer online hesaplarınızdan belirli bilgiler edinebiliriz. Kişisel bilgilerinizin (e posta, telefon, vb) eğitim koordinasyonunda gerekli olması durumunda, sadece eğitmen veya öğrenci ile paylaşılmasına onay veririz. Movline'de Facebook veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açarsanız bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, hesap kimlik numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz. Bu platformlar ve hizmetler, API'ları aracılığıyla bize bilgileri sunarlar. Aldığımız bilgiler sizin (gizlilik ayarlarınız aracılığıyla) veya platformun ya da hizmetin bize hangi bilgileri vermeye karar verdiğinize bağlıdır. Bir üçüncü taraf platformu veya hizmeti aracılığıyla hizmetlerimiz'e erişir veya hizmetlerimiz'i kullanırsanız veya herhangi bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız verilerinizin toplanması, kullanımı ve paylaşılması da ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikalarına ve diğer sözleşmelerine tabi olur. Çekilişler, Promosyonlar ve Anketler Hizmetler veya bir üçüncü taraf platformu aracılığıyla sizi bir anket doldurmaya veya bir promosyona (çekiliş veya yarışma gibi) katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz veya telefon numaranız gibi katılımınızın bir parçası olarak bize sağladığınız verileri toplar ve saklarız. Promosyonun resmi kurallarında veya başka bir gizlilik politikasında aksi belirtilmediği sürece bu veriler bu Gizlilik Politikası'na tabidir. Toplanan veriler, kazananlara bildirimde bulunmak ve ödülleri dağıtmak dahil olmak üzere promosyonu veya anketi yönetmek için kullanılacaktır. Bir ödül kazanmak için bazı bilgilerinizi herkese açık olarak (örneğin kazananlar sayfasında) yayınlamamıza izin vermeniz gerekebilir. Bir anketi ya da promosyonu yönetmek için bir üçüncü taraf platformu kullandığımızda üçüncü tarafın gizlilik politikası geçerli olur. İletişimler ve Destek Destek almak veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir hesap oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, konumunuz, işletim sisteminiz, IP adresiniz ve sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz) diğer tüm bilgiler gibi diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız. Yukarıda listelenen veriler tarafımızca saklanır ve hesabınızla ilişkilendirilir. 1.2 Otomatik Yöntemlerle Topladığımız Veriler Hizmetler'e eriştiğinizde (kurslarda gezinmek dahil) otomatik yöntemlerle aşağıdakiler dahil belirli bilgileri toplarız: Sistem Verileri IP adresiniz, cihaz türü, işletim sistemi türü ve sürümü, benzersiz cihaz tanımlayıcılar, tarayıcı, tarayıcı dili, alan ve diğer sistem verileri ve platform türleri gibi bilgisayarınız veya cihazınızla ilgili teknik veriler ("Sistem Verileri"). Kullanım Verileri Erişilen kurslar, sayfalarda veya hizmette harcanan süre, ziyaret edilen sayfalar, kullanılan özellikler, arama sorgularınız, tıklama verileriniz, tarih ve saat ve Hizmetler'i kullanımınızla ilgili diğer veriler dahil hizmetlerle etkileşiminizle ilgili kullanım istatistikleri ("Kullanım Verileri"). Yaklaşık Coğrafi Veriler IP adresinize dayalı olarak otomatik şekilde toplanan ülke, şehir ve coğrafi koordinatlar gibi bilgiler dahil olmak üzere yaklaşık coğrafi konumunuz. Yukarıda listelenen veriler, aşağıdaki "Çerezler ve Veri Toplama Araçları" bölümünde ayrıntıları verildiği şekilde sunucu kayıt dosyaları ve izleme teknolojileri kullanımı aracılığıyla toplanır. Bunlar tarafımızca saklanır ve hesabınızla ilişkilendirilir. 2. Sizin Hakkınızda Nasıl Veri Alıyoruz? Yukarıda listelenen verileri toplamak için çerezler, web işaretçileri, analiz hizmetleri ve reklam sağlayıcılar gibi araçlar kullanıyoruz. Bu araçlardan bazıları veri toplamayı iptal etme imkanı sunar. 2.1 Çerezler ve Veri Toplama Araçları Hizmetler'e eriştiğinizde ve Hizmetler'i kullandığınızda, Çerezler Politikamız'da açıklandığı gibi, Movline ve bizim adımıza hareket eden hizmet sağlayıcılar (Google Analytics ve üçüncü taraf reklam verenler gibi) çerezler, etiketler, makrolar, özelleştirilmiş bağlantılar, cihaz veya tarayıcı parmak izleri ve web işaretçileri (topluca "Veri Toplama Araçları") gibi otomatik veri toplama araçları ve sunucu kayıt dosyaları kullanır. Bu Veri Toplama Araçları, Hizmetler'i kullandığınızda belirli Sistem Verilerini ve Kullanım Verilerini otomatik olarak izler ve toplar. Bazı durumlarda, bu Veri Toplama Araçları aracılığıyla toplanan verileri, bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde topladığımız diğer verilerle birleştiririz. Çerezleri (web sitelerinin tarayıcınızı ya da cihazınızı benzersiz şekilde tanımlamak veya tarayıcınızda veri saklamak için gönderdiği küçük dosyalar) Hizmetler'i kullanımınızı analiz etmek, deneyiminizi kişiselleştirmek, Hizmetler'de oturum açmayı kolaylaştırmak ve geri döndüğünüzde sizi tanımak gibi şeyler için kullanırız. Web işaretçilerini (ziyaretçilerin ve Hizmetler'i kullanan diğer kullanıcıların eylemlerini ölçmemize olanak sağlayan küçük nesneler) bir web sayfasının ziyaret edilip edilmediğini tanımlamak, bir e-postanın açılıp açılmadığını tanımlamak ve belirli promosyon mesajlarından mevcut kullanıcıları çıkartarak daha etkili reklam yapmak veya yeni bir mobil uygulama indirmenin kaynağını tanımlamak gibi şeyler için kullanırız. Movline şu tür çerezler kullanır: Tercihler: Hizmetler'in görünümünü ve davranışını etkileyen tarayıcınızla ve tercih edilen ayarlarınızla ilgili verileri (tercih ettiğiniz dil gibi) hatırlayan çerezler. Güvenlik: Hizmetler'de oturum açmanıza ve Hizmetler'e erişmenize; sahte oturum açmalara karşı koruyan ve hesabınızın suistimal edilmesine veya yetkisiz kullanılmasını tespit etmeye ve önlemeye yardımcı olmayı sağlamak için kullanılan çerezler. İşlevsel: İşlevsel ayarları (video oynatmak için seçtiğiniz ses düzeyi gibi) saklayan çerezler. Oturum Durumu: Hizmetler'i ve tarama deneyiminizi geliştirmek, oturum açma bilgilerinizi hatırlamak ve kurs satın alımlarını işlememize olanak sağlamak için Hizmetler'le etkileşimlerinizi izleyen çerezler. Bunlar, Hizmetler'in düzgün çalışması için kesinlikle gereklidir; bunları devre dışı bırakmanız halinde belirli işlevler kesintiye uğrar veya kullanıma sunulamaz. Bilgisayarınıza çerezler yerleştirme girişimleri hakkında size uyarı verecek şekilde web tarayıcınızda ayar yapabilir, çerez türlerini sınırlandırabilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Bunu yaparsanız Hizmetler'in bazı özelliklerini kullanamayabilirsiniz ve deneyiminiz farklı ya da daha az işlevsel olabilir. Sitemizde belirli özellikleri sunan bazı üçüncü taraf ortaklar da veri toplamak ve saklamak için Yerel Depolama Nesneleri (flash çerezleri veya LSO'lar olarak da bilinir) kullanabilir. 2.2 Analiz Hizmetler'de Google, Vimeo gibi üçüncü taraf tarayıcı ve mobil analiz hizmetleri kullanırız. Bu Hizmetler hangi üçüncü taraf web sitesinden geldiğiniz, ne sıklıkla ziyaret ettiğiniz, Hizmetler dahilindeki etkinlikler, kullanım ve performans verileri ve uygulamanın nereden indirildiği dahil olmak üzere Hizmetler'i kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olan Veri Toplama Araçları kullanır. Bu verileri Hizmetler'i iyileştirmek, Hizmetler'in farklı cihazlarda nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamak ve size ilginizi çekebilecek bilgiler sunmak için kullanırız. 2.3 Online Reklamlar Kullandığınız diğer web sitelerinde ve uygulamalarda hizmetlerimizle ilgili reklam sunmak için Facebook, Google'ın reklam hizmetleri ve diğer reklam ağları ve sunucuları gibi üçüncü taraf reklam hizmetlerini kullanırız. Reklamlar, Kullanım Verileri ve Sistem Verileri sizin hakkınızda bildiğimiz şeylere ve izleme verilerine dayalı olarak bu reklam hizmeti sağlayıcılarının sizin hakkınızda bildiği şeylere dayalı olabilir. Reklamlar, yakın zamanlardaki veya zaman içerisindeki ve diğer siteler ve hizmetlerdeki aktivitelerinize dayalı olabilir ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirilebilir. Kullandığımız reklam türlerine dayalı olarak bunlar bilgisayarınıza, telefonunuza veya başka cihazınıza Hizmetler'i kullanımınızla ilgili veriler toplamak için çerezler veya başka izleme teknolojileri kullanabilir ve size bu özelleştirilmiş reklamları sunmak için bu izleme teknolojilerine erişebilir. Özelleştirilmiş reklam sunmaya yardımcı olmak için bu hizmet sağlayıcılara e-posta adresinizin ve Hizmetler'de herkese açık olarak paylaştığınız içeriğin kodlanmış, anonim bir versiyonunu (insan tarafından okunamaz bir şekilde) sunabiliriz. Mobil uygulamaları kullanırken de özelleştirilmiş uygulama içi reklamlar alabilirsiniz. Apple iOS, Android OS ve Microsoft Windows'un her biri uygulama içi özelleştirilmiş reklamları kontrol etmek için kendi talimatlarını sunar. Diğer cihazlar ve işletim sistemleri için gizlilik ayarlarınızı incelemeniz veya platform operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekir. 3. Verilerinizi Ne için Kullanıyoruz? Verilerinizi Hizmetlerimizi sunmak, sizinle iletişim kurmak, sorunları gidermek, dolandırıcılık ve suistimale karşı güvence sağlamak, hizmetlerimizi iyileştirmek ve güncellemek, insanların hizmetlerimizi nasıl kullandığını analiz etmek, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için ve yasaların gerektirdiği ya da güvenlik ve bütünlük için gerekli olduğu şekilde kullanırız. Hizmetler'i kullanımınız aracılığıyla topladığımız verileri şu amaçlarla kullanırız: Özelleştirilmiş içerik sunmak ve diğer kullanıcılarla iletişimi kolaylaştırmak dahil, Hizmetler'i sunmak ve yönetmek; Kurslar, ürünler, belirli hizmetler, bilgiler veya özellikler için taleplerinizi ve siparişlerinizi işlemek; Şu yöntemlerle sizinle hesabınız hakkında iletişime geçmek: Sorularınıza ve endişelerinize yanıt vererek; Eğitmenlerden ve öğretim asistanlarından mesajlar dahil olmak üzere size yönetim mesajları ve bilgileri, Hizmetlerimiz'deki değişiklikler hakkında bildirimler ve sözleşmelerimizle ilgili güncellemeler göndererek; Kurslardaki ilerlemeniz, ödül programları, yeni hizmetler, yeni özellikler, promosyonlar, bültenler ve diğer mevcut kurslar hakkında size e-posta veya cep telefonu mesajı gibi araçlarla bilgi göndererek (bunu dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz); Güncellemeler ve başka ilgili mesajlar göndermek amacıyla kablosuz cihazınıza anında bildirimler göndererek (bunu mobil uygulamanın "seçenekler" veya "ayarlar" sayfasından yönetebilirsiniz); Hesap tercihlerinizi yönetmek; Sorun giderme ve sorunları çözme, Hizmetler'i güvenli hale getirme ve dolandırıcılık ve suistimali önleme dahil Hizmetler'in teknik işlevselliğini kolaylaştırmak; Kullanıcılardan geri bildirim almak; Movline tarafından yönetilen veya desteklenen anketleri ve promosyonları pazarlamak ve uygulamak; Üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla verilerinizi ek verilerle bağlantılandırmak veya analiz hizmet sağlayıcıları yardımıyla verileri analiz ederek hakkınızda daha fazla bilgi edinmek; Cihazlar genelinde benzersiz kullanıcıları tanımlamak; Cihazlar genelinde reklamları özelleştirmek; Hizmetlerimiz'i iyileştirmek ve yeni ürünler, hizmetler ve özellikler geliştirmek; Trendleri ve trafiği analiz etmek, satın alımları takip etmek ve kullanım verilerini takip etmek; Üçüncü taraf web sitelerinde ve uygulamalarda Hizmetler'in reklamını yapmak; Kanunların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde ya da Yalnızca kendi takdir yetkimize dayalı olarak kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın, üçüncü tarafların, kamunun veya Hizmetlerimiz'in güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için gerekli olduğunu belirlediğimiz başka şekillerde. 4. Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? Hakkınızdaki belirli verileri eğitmenlerimizle, diğer öğrencilerle, bize hizmet sağlayan şirketlerle, Movline iş ortaklarıyla, iş ortaklarımızla, analiz ve veri zenginleştirme sağlayıcılarıyla, sosyal medya sağlayıcılarınızla, promosyonlar ve anketler yapmamıza yardımcı olan şirketlerle ve Hizmetlerimiz'i tanıtmamıza yardımcı olan reklam şirketleriyle paylaşırız. Verilerinizi ayrıca güvenlik, yasal uyumluluk için veya kurumsal yeniden yapılanmamız kapsamında gerekli olduğu şekilde paylaşabiliriz. Son olarak, toplu veya kimlik bilgileri kaldırılmış olarak veya onayınızı alarak belirli bilgileri başka şekillerde de paylaşabiliriz. Aşağıdaki koşullarda veya bu Gizlilik Politikası'nda açıklandığı gibi başka bir şekilde verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz: Eğitmenlerinizle: Hakkınızda sahip olduğumuz verileri, size ve diğer öğrencilere sundukları kursları geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla kaydolduğunuz veya hakkında bilgi istediğiniz kurslar için eğitmenlerle veya öğretim asistanlarıyla paylaşırız. Kursun koordinasyonu amacıyla mail adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgiler paylaşılabilir. Bu veriler şehriniz, ülkeniz, tarayıcınızın dili, işletim sisteminiz, cihaz ayarlarınız, sizi Movline’a getiren site ve Movline’daki aktiviteleriniz gibi şeyleri içerebilir. Hakkınızda ek veriler (yaş veya cinsiyet gibi) toplarsak bunları da paylaşabiliriz. E-posta adresinizi eğitmenlerle veya öğretim asistanlarıyla paylaşmayacağız. Ayrıca eğitmenlerimizin kurslarının trafik kaynaklarını takip etmesi ve kurs sayfalarını optimize etmesi için kurs sayfalarında Google Analytics uygulamalarına olanak sağlarız. Diğer Öğrenciler ve Eğitmenlerle: Ayarlarınıza bağlı olarak, paylaştığınız içerik ve profil verileri, diğer öğrenciler ve eğitmenler dahil olmak üzere herkese açık olarak görüntülenebilir. Kursun koordinasyonu amacıyla mail adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgiler paylaşılabilir. Bir eğitmene ya da öğretim asistanına soru sorduğunuzda bilgileriniz (adınız dahil), ayarlarınıza bağlı olarak diğer kullanıcılar tarafından herkese açık olarak görüntülenebilir. Hizmet Sağlayıcılar, Yükleniciler ve Acentelerle: Bizim adımıza ödeme işleme, dolandırıcılık ve suistimal önleme, veri analizi, pazarlama ve reklam hizmetleri (yeniden hedeflenen reklamcılık dahil), e-posta ve barındırma hizmetleri ile müşteri hizmetleri ve desteği gibi hizmetler sağlayan üçüncü taraflarla verilerinizi paylaşırız. Bu hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinize erişebilir ve bunları yalnızca bizim talimat verdiğimiz şekilde, talep edilen hizmeti sağlamak için kullanmaları gerekir. Movline İş Ortakları ile: Hizmetler'i sunmamızı sağlayan veya bu konuda destek olan, aralarında ortak mülkiyet veya denetim ilişkisi bulunan şirketler ailemizin bünyesinde bulunan şirketlerle verilerinizi paylaşabiliriz. İş Ortaklarıyla: Hizmetlerimiz'i dağıtmak ve Movline’a trafik çekmek için başka web siteleriyle ve platformlarla anlaşmalarımız mevcuttur. Konumunuza bağlı olarak bu ortaklarla veri paylaşabiliriz. Analiz ve Veri Zenginleştirme Hizmetleriyle: Google Analytics gibi üçüncü taraf analiz araçlarını, veri zenginleştirme hizmetlerini kullanımımız kapsamında, belirli iletişim bilgilerini, Hesap Verilerini, Sistem Verilerini, Kullanım Verilerini (Bölüm 1'de ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde) veya kimlik bilgisi kaldırılmış verileri gerektiği şekilde paylaşırız. Kimlik bilgisi kaldırılmış veriler adınız ve e-posta adresiniz gibi şeyleri kaldırıp bunları bir simgesel kimlikle değiştirdiğimiz veriler anlamına gelir. Bu, bu analiz hizmet sağlayıcılarının analiz hizmetleri sunmasını veya verilerinizi herkese açık veri tabanı bilgileriyle (diğer kaynaklardan iletişim bilgileri ve sosyal bilgiler dahil) karşılaştırmasını sağlar. Bunu sizinle daha etkili ve özelleştirilmiş şekilde iletişim kurmak için yaparız. Sosyal Medya Özelliklerini Sunmak için: Hizmetler'deki sosyal medya özellikleri (Facebook Beğen düğmesi gibi) üçüncü taraf sosyal medya sağlayıcısının IP adresiniz ve Hizmetler'in hangi sayfalarını ziyaret ettiğiniz gibi şeyleri toplamasına ve özelliği etkinleştirmek için bir çerez ayarlamasına olanak sağlayabilir. Bu özelliklerle etkileşimleriniz, üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabidir. Promosyonları ve Anketleri Yönetmek için: Verilerinizi, geçerli kanunların gerektirdiği gibi veya promosyonun ya da anketin kurallarına uygun şekilde, katılmayı seçtiğiniz promosyonları ve anketleri yönetmek, pazarlamak veya desteklemek için gerekli olan verileri sizinle paylaşmak için (bir kazananlar listesi sunmak veya gerekli gönderimleri yapmak gibi) kullanabiliriz. Reklam için: Gelecekte reklam sunmaya karar vermemiz halinde, kullanıcılarımız arasındaki genel demografi ve tercih bilgilerini göstermek için belirli Sistem Verilerini ve Kullanım Verilerini kullanabilir ve üçüncü taraf reklam verenlerle ve ağlarla paylaşabiliriz. Ayrıca reklam verenlerin, Veri Toplama Araçları aracılığıyla Sistem Verileri toplamasına ve bu verileri kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirmek (davranışsal reklam aracılığıyla) ve web analizi yapmak için size hedefe yönelik reklam sunmak amacıyla kullanmalarına izin verebiliriz. Reklam verenler de sizin hakkınızda topladıkları verileri bizimle paylaşabilir. Daha fazla bilgi edinmek veya reklam ağlarının davranışsal reklamlarını iptal etmek için aşağıdaki Bölüm 6.1'e bakın (Verilerinizi Kullanımınızla İlgili Seçimleriniz). İptal etmeniz halinde size genel reklamların gösterilmeye devam edileceğini unutmayın. Güvenlik ve Yasal Uyum için: İfşanın şu niteliklerde olduğunu (yalnızca kendi takdir yetkimize dayalı olarak) düşünmemiz halinde verilerinizi üçüncü taraflara ifşa edebiliriz: Kanunların izin vermesi veya zorunlu kılması; Bir adli, resmi veya yasal soruşturma, emir veya işlem kapsamında talep edilmesi; Geçerli bir mahkeme celbi, emir veya başka yasal geçerliliği olan talep kapsamında makul şekilde gerekli olması; Kullanım Şartlarımız'ı, Gizlilik Politikamız'ı ve diğer yasal anlaşmaları yürütmek içi makul ölçüde gerekli olması; Dolandırıcılık, suistimal, kötüye kullanım, olası kanun (veya kural ya da düzenleme) ihlalleri veya güvenlik ya da teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya ele almak için gerekli olması veya Kendi takdir yetkimize dayalı olarak Movline’nın, kullanıcılarımızın, çalışanların, kamu üyelerinin veya Hizmetlerimiz'in haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine hemen zarar gelmesini önlemek için makul ölçüde gerekli olması. Ayrıca bu Gizlilik Politikası kapsamındaki ifşa yükümlülüklerimizi ve haklarımızı değerlendirmek amacıyla sizin hakkınızdaki verileri denetçilerimize ve hukuk danışmanlarımıza ifşa edebiliriz. Kontrol Değişikliği Sırasında: Movline birleşme, satın alma, şirketi elden çıkarma veya tasfiye (iflas dahil) ya da varlıklarının tamamını veya bir kısmını satma gibi bir işletme işleminden geçerse bu tür bir geçiş sırasında ya da geçiş düşünülürken (durum tespiti dahil) tüm verilerinizi halef kuruluşla paylaşabilir, ona ifşa edebilir ve devredebiliriz. Toplu Hale Getirdikten/Kimlik Bilgilerini Kaldırdıktan Sonra: Toplu ya da kimlik bilgisi kaldırılmış verileri her türlü amaç için kullanabiliriz. İzninizle: Sizin onayınızla bu Gizlilik Politikası'nın kapsamı dışındaki üçüncü taraflarla veri paylaşabiliriz. 5. Güvenlik Saklanan verilerin türüne ve hassasiyetine göre uygun güvenlik önemleri kullanırız. İnternet etkin tüm sistemlerde olduğu gibi izinsiz erişim riski her zaman mevcuttur; dolayısıyla, şifrenizi korumak ve hesabınıza yetkisiz erişildiğinden şüphelendiğiniz tüm durumlarda bizimle iletişime geçmeniz önemlidir. Movline yetkisiz erişime, değişikliğe, ifşaya ya da topladığımız ve sakladığımız kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin koruma sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemleri alır. Bu önlemler, veri türüne ve hassasiyetine göre farklılık gösterir. Ancak ne yazık ki hiçbir sistem %100 güvenli değildir; bu yüzden Movline ile aranızdaki iletişimlerin, Hizmetlerin veya Hizmetler aracılığıyla topladığımız verilerle bağlantılı olarak bize sağladığınız herhangi bir bilginin üçüncü taraflarca yetkisiz erişimden uzak olacağını garanti edemeyiz. Şifreniz, güvenlik sistemimizin önemli bir parçasıdır ve şifrenizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi asla bir üçüncü tarafla paylaşmamalısınız ve şifrenizin ya da hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız şifrenizi hemen değiştirmeli ve endişeleriniz konusunda destek@movline.com ile iletişime geçmelisiniz. 6. Haklarınız Verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak promosyon e-postalarını, çerezleri ve belirli analiz sağlayıcıları tarafından verilerinizin toplanmasını iptal etmek dahil olmak üzere belirli haklarınız vardır. Hizmetlerimizin içinden hesabınızı güncelleyebilir veya sonlandırabilirsiniz; ayrıca kişisel verilerinizle ilgili bireysel hak taleplerinize ilişkin olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Reşit olmayan çocukları hakkında istemeden kişisel veri topladığımızı düşünen aileler bu bilgilerin silinmesine yardımcı olmak için bizimle iletişime geçmelidir. 6.1 Verilerinizin Kullanımıyla İlgili Tercihleriniz Bize belirli bilgileri sağlamamayı seçebilirsiniz ancak bu durumda Hizmetler'in belirli özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Bizden promosyon iletişimleri almayı durdurmak için aldığınız promosyon iletişiminde yer alan abonelikten çıkma mekanizmasını kullanarak ya da hesabınızdan e-posta tercihlerini değiştirerek iptal edebilirsiniz. E-posta tercihi ayarlarınızdan bağımsız olarak size yönetim onayları, sipariş onayları, Hizmetler'le ilgili önemli güncellemeler ve politikalarımız hakkında bildirimler dahil olmak üzere Hizmetler'le ilgili işlem ve ilişki mesajları göndeririz. Kullandığınız tarayıcı veya cihaz, çerezleri ve diğer yerel veri depolama türlerini kontrol etmenize olanak sağlayabilir. Kablosuz cihazınız da konum veya diğer verilerinizin toplanıp paylaşılmasını kontrol etmenize olanak sağlar. Web Sitesi Depolama Ayarları paneli aracılığıyla Adobe'nin LSO'larını yönetebilirsiniz. Verileriniz, verilerinizi kullanımımız veya haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa destek@movline.com adresinden bizimle iletişime geçin. 6.2 Kişisel Verilerinize Erişme, Verileri Güncelleme ve Silme Movline’nın topladığı ve sakladığı kişisel verilerinize erişmek ve bunları güncellemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz: Doğrudan sağladığınız verileri güncellemek için istediğiniz zaman hesabınızda oturum açın ve hesabınızı güncelleyin. Hesabınızı sonlandırma konusunda sorun yaşıyorsanız lütfen destek@movline.com ile iletişime geçin. Lütfen Dikkat: Hesabınız sonlandırılsa bile (a) diğer kullanıcılar tarafından kopyalanan, saklanan veya dağıtılan (kurs yorumları dahil); (b) siz veya başkaları tarafından paylaşılan veya dağıtılan (paylaşılan içeriğiniz dahil) veya (c) bir üçüncü taraf platformunda yayınlanan her türlü veri dahil olmak üzere (bunlarla sınırlı olmaksızın) verilerinizin tamamı veya bir kısmı diğer kullanıcılar için görünür kalmaya devam edebilir. Hesabınız sonlandırıldıktan sonra bile yasal yükümlülüklere yardımcı olmak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi uygulamak dahil olmak üzere bunun için yasal bir amacımız olduğu süre boyunca (ve geçerli kanunlara uygun şekilde) verilerinizi saklarız. Bu tür verileri hesabınız sonlandırıldıktan sonra bu Gizlilik Politikası uyarınca saklamaya ve ifşa etmeye devam edebiliriz. Kişisel verilerinize erişmeyi, bunları düzeltmeyi veya silmeyi talep etmek için lütfen buradaki çevrimiçi formumuzu kullanın. Taleplerinizi ayrıca destek@movline.com adresine e-posta göndererek yanıt için bize lütfen 30 gün süre tanıyın. Sizi korumak için talebin hesabınızla ilişkilendirilen e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesini talep edebiliriz veya talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Zorunlu kayıt tutma ve işlemleri tamamlama gibi yasal bir dayanağımız olan durumlarda belirli verileri saklamaya devam ettiğimizi lütfen unutmayın. 6.3 Çocuklara İlişkin Politikamız Çocukların gizlilik menfaatlerini anlıyor ve ebeveynleri ve vasileri çocuklarının online aktiviteleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol oynamaya teşvik ediyoruz. 13 (veya Avrupa Ekonomik Alanı'nda 16) yaşından küçük çocuklar Hizmetler'i kullanmamalıdır. Bu yaşlardan küçük bir çocuktan kişisel veriler topladığımızı öğrenirsek bunlar silmek için makul önlemler alırız. Movline’nın bu yaşlardan küçük bir çocuktan kişisel veri toplamış olabileceğini düşünen ebeveynler bu verilerin kaldırılması için destek@movline.com adresine bir talep gönderebilir. 8. Güncellemeler ve İletişim Bilgileri Bu politikada önemli bir değişiklik yaptığımızda kullanıcılara e-posta, ürün içi bildirim veya kanunların gerektirdiği başka bir mekanizma aracılığıyla bildirimde bulunuruz. Değişiklikler, yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Her türlü sorunuz, endişeniz veya ihtilafa düştüğünüz durum için lütfen bizimle e-posta veya postayla iletişime geçin. 8.1 Bu Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler Bu Gizlilik Politikası'nı zaman zaman güncelleyebiliriz. Önemli herhangi bir değişiklik yaparsak size e-posta aracılığıyla, Hizmetler'de bir bildirim yayınlayarak veya kanunların gerektirdiği şekilde bildirimde bulunuruz. Ayrıca önemli değişikliklerin bir özetini ekleriz. Aksi belirtilmediği sürece, değişiklikler yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Geçerli kanunların izin verdiği şekilde, herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hizmetler'i kullanmaya devam ederseniz erişiminiz ve/veya kullanımınız revize edilen Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğiniz (ve buna uymayı ve tabi olmayı onayladığınız) anlamına gelir. Revize edilen Gizlilik Politikası, önceki tüm Gizlilik Politikalarının yerini alır. 8.2 Yorumlama Bu politikada tanımlanmış olmayan baş harfleri büyük harfle yazılmış tüm ifadeler, Movline’nın Kullanım Şartları'nda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır. Bu Gizlilik Politikası kolaylık olması için sağlanmıştır. 8.3 Sorular Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya ihtilafa düştüğünüz durum olursa lütfen destek@movline.com adresinden gizlilik ekibimizle (atanan kişisel bilgi koruma yöneticimiz dahil) iletişime geçin. Çerez Politikası Çerezler nedir? Çerezler, internette gezindiğinizde tarayıcınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Movline dahil web sitelerinde aktiviteleriniz hakkında veriler toplamak, saklamak ve paylaşmak için kullanılabilir. Çerezler ayrıca siteyi daha kolay kullanılır hale getirmek için tercih ettiğiniz dil gibi Movline’ı ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamamıza olanak sağlar. Kısa bir süre sonra veya tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezlerini ve belirli bir süre tarayıcınızda kalan kalıcı çerezleri de kullanırız. Movline'de oturum açmanız gibi tek bir tarayıcı oturumu sırasında sizi tanımlamak için oturum çerezlerini kullanırız. Oturumunuzu açık tutmamızı talep etmeniz gibi daha uzun bir süre boyunca kimliğinizi tanımlamamız gerektiğinde kalıcı çerezleri kullanırız. Movline çerezleri ve benzer teknolojileri neden kullanır? Çerezleri ve web işaretçileri, piksel etiketleri ya da yerel paylaşılan nesneler ("flash çerezleri") gibi benzer teknolojileri hizmetlerimizi çeşitli şekillerde sunmak, ölçmek ve iyileştirmek için kullanırız. Bu çerezleri sitemizi ve hizmetlerimizi bir tarayıcı üzerinde veya mobil uygulamamız aracılığıyla ziyaret ettiğinizde kullanırız. Ek teknolojileri benimsedikçe başka yöntemlerle ek veriler de toplayabiliriz. Çerezleri şu amaçlar için kullanırız: Kimlik doğrulama ve güvenlik Movline'de oturum açmanızı sağlamak Güvenliğinizi korumak Spam, suistimal ve Movline’nın sözleşmelerini ihlal eden diğer faaliyetleri tespit etmeye ve bunlarla mücadeleye yardımcı olmak. Örneğin, çerezler Movline’a erişiminizde kimliğinizi doğrulamaya ve yetkisiz tarafların hesaplarınıza erişmesini engellemeye yardımcı olur. Tercihler Tarayıcınız ve tercihlerinizle ilgili verileri hatırlamak Ayarlarınızı ve yaptığınız diğer seçimleri hatırlamak Örneğin, çerezler tercih ettiğiniz dili veya bulunduğunuz ülkeyi hatırlamamıza yardımcı olur; böylece her ziyaretinizde sormadan tercih ettiğiniz dilde içerik sağlayabiliriz. Analiz ve araştırma İnsanların Movline’ı nasıl kullandığını anlamamıza ve geliştirmemize yardımcı olmak. Örneğin, çerezler kullanıcıların hangi özellikleri veya içeriği tercih ettiğini anlamak için Movline’nın farklı sürümlerini test etmemize yardımcı olur, web işaretçileri hangi e-postaların açıldığını belirlememize yardımcı olur ve çerezler Movline'la nasıl iletişime geçtiğinizi (tıkladığınız bağlantılar gibi) görmemize yardımcı olur. Ayrıca hangi sitelerden geldiğinizi bildirmek dahil, kullanıcıların Hizmetler'i nasıl kullandığını analiz etmemize yardımcı olmak için çerezler ve benzer teknolojiler kullanan, Google ve Vimeo [WK21]dahil birçok analiz ortağıyla çalışırız. Hizmet sağlayıcılar bu verileri kendileri toplayabilir ya da bunları biz onlara ifşa edebiliriz. Kişiselleştirilmiş içerik Movline’ı daha ilgili içeriklerle özelleştirmek. Örneğin, çerezler ana sayfada kişiselleştirilmiş bir önerilen kurslar listesi göstermemize yardımcı olur. Reklam Size daha ilgili reklamlar sunmak. Mobil uygulamaları kullanırken de özelleştirilmiş uygulama içi reklamlar alabilirsiniz. Apple iOS, Android OS ve Microsoft Windows'un her biri uygulama içi özelleştirilmiş reklamları kontrol etmek için kendi talimatlarını sunar. Diğer cihazlar ve işletim sistemleri için gizlilik ayarlarınızı incelemeniz veya platform operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekir. Gizlilik seçeneklerim nelerdir? Bizim veya ortaklarımızın çerezleri ne şekilde kontrol ettiğine veya sınırlandırdığına ilişkin birkaç seçeneğiniz bulunmaktadır: Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder ancak tarayıcı ayarlarınızın destek makalelerine başvurarak çerezleri reddedecek şekilde tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeye karar verirseniz Hizmetler'de oturum açamayacağınızı, özelleştirme yapamayacağınızı veya belirli interaktif özellikleri kullanamayacağınızı lütfen unutmayın. Flash çerezleri, tarayıcı çerezlerinden farklı çalışır; dolayısıyla tarayıcınızın çerez yönetim araçları bunları kaldıramayabilir. Google Analytics'in görüntüleme esaslı reklamlarını iptal etmek veya Google Display Network reklamlarını özelleştirmek için Google Reklam Ayarları sayfasını ziyaret edin. Güncellemeler ve İletişim Bilgileri Bu Çerez Politikası'nı zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellememiz halinde politikayı yeni bir geçerlilik tarihiyle web sitemizde yayınlayarak size bildirimde bulunuruz. Önemli değişiklikler yapmamız halinde, planlanan değişikliklerden önce size bildirimde bulunmak için makul adımlar atarız. Çerez kullanımımız hakkında sorularınız varsa destek@movline.com adresinden bize e-posta gönderin. Fikri Mülkiyet Politikası Pazar yeri modelimizde, yasal nedenlerden ötürü kursları incelemiyor veya düzenlemiyoruz ve kurs içeriğinin yasal olup olmadığına karar verebilecek bir durumda değiliz. Bununla birlikte, Movline’a kurs yükleyen eğitmenlerin üçüncü taraflara ait fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeleri bizim için önemlidir. Eğitmenler pazar yerimize kurs yüklerken, kurslarındaki tüm içeriği kullanma yetkisine veya hakkına sahip olduklarına dair bir beyanatta bulunuyorlar. Bu tür hakların platformumuzda veya platformumuz aracılığıyla ihlal edilmesine asla tolerans göstermiyoruz. Bu Politika, Movline platformunda yer alan kurslarla ilgili olarak içerik sahiplerinden telif hakkı ihlali veya ticari marka sahiplerinden ticari marka ihlali bildirimleri aldığımız zaman neler yaptığımızı ortaya koyar. Politika ayrıca, Movline platformundaki eğitmen kurslarının ilgili eğitmenlerin önceden izni alınmaksızın üçüncü taraf platformlara kopyalandığı takdirde neler yaptığımızı da açıklar. Üçüncü Taraf Telif Hakkı İhlal Bildirimleri Movline’nın konuyla ilgili politikası, orijinal içerik sahibinden bir telif hakkı ihlal bildirimi geldiği takdirde söz konusu kursu hizmetimizden çıkarmaktır. Politikamız ayrıca, bu tür hakları birkaç defa ihlal etmiş bir eğitmenin (kendisi hakkında Movline’a ikiden fazla geçerli ihlal bildirimi yapılmış bir eğitmen) tüm kurslarının platformumuzdan çıkarılmasını da öngörür. Bir eğitmenin hesabını, başkalarının telif haklarını ihlal eden içerik yüklemesi dahil çeşitli nedenlerle ve herhangi bir zamanda iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Bildirimde Bulunma Movline pazar alanında bulunan bir kurs hakkında ihlal bildiriminde bulunmak istiyorsanız ve kursun ihlal ettiğini düşündüğünüz içerik haklarının sahibi veya sahibinin yetkili temsilcisiyseniz, destek@movline.com adresinden bizle ile iletişime geçebilirsiniz. Bir telif hakkı ihlal bildiriminde bulunmadan önce bazı önemli hususları hatırlamanızda fayda var: Telif hakkı sahibi veya onun yetkili temsilcisi tarafından iletilmemiş bir telif hakkı ihlal iddiasını işleme alamıyoruz. Zira, hakkında ihlal bildiriminde bulunulan kursu yayınlayan eğitmenin bu içeriği kullanmak için içerik sahibinden gerekli izni alıp almadığını bilmemiz mümkün değil. Bu nedenle, telif hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibini (telif hakkı sahibinin bir kuruluş olduğu durumlar da dahil) temsile yetkili olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizden bir elektronik imza göndermenizi isteyeceğiz. Telif hakkı ihlal talebinizi işleme koyabilmemiz için bununla ilgili iddianızın yeterince desteklenmesi gerekiyor. Bir başka ifadeyle: Adınız/soyadınız, e-posta adresiniz, açık adresiniz ve (isteğe bağlı olarak) telefon numaranız dahil olmak üzere, sizinle irtibat kurabileceğimiz bilgileri bize sağlayın. Bir kuruluş adına bildirimde bulunuyorsanız ilgili kuruluşun adını ve kuruluşla olan ilişkinizi de belirtin. Telif hakkına konu orijinal materyali veya bildiriminizde bu türde birkaç materyalden bahsediyorsanız bunların yeterince anlaşılmasını sağlayacak bir listesini (örneğin bunların bulunduğu konumun URL adresi) doğru bir şekilde tanımlayın; Telif haklarınızı ihlal ettiğini belirttiğiniz kurs veya kursların Movline sitesindeki yerini bulabilmemiz için yeterli bilgiyi verin (web sitesindeki URL adresi veya kurs ile eğitmenin adı); Şu ifadeleri içeren bir beyanı da bildiriminize ekleyin: "Bu şikayetimde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, söz konusu içeriğin telif hakkı sahibi olduğumu veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğumu ve şikayete konu içeriğin telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunun izin vermediği biçimde kullanıldığını, yalan beyanda bulunmama kanunları altında işburada yeminen beyan ederim." Bilerek yanlış veya yanıltıcı bir hak ihlali iddiasında bulunmak kanunen suçtur ve bu nedenle sorumlu tutulabilir ve tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Movline, kanuna aykırı biçimde hak ihlali talebinde bulunanlardan tazminat talep etme hakkını saklı tutar. Telif haklarıyla korunmayan bazı içerik türleri mevcuttur. Telif hakkı kanunu kısa ifadeleri (şirket adları, kitap adları ve sloganlar gibi), soyut kavramları (süreçler, fikirler ve formüller gibi) veya bilgileri kapsamaz. Bir telif hakkı iddiasında bulunmadan önce, kursta kopyalanan içeriğin gerçekten telif hakkı yasalarıyla korunduğundan emin olun. Materyalinizin kursta kullanılmasının "adil kullanım" olup olmadığını belirleyin. Telif hakkı kanunu, telif hakkına tabi içeriğin kamu yararına olacak şekilde bazı biçimlerde kullanılabileceğine dair bir "adil kullanım" istisnası içerir. Adil kullanım, eleştiri, yorum, haber paylaşımı ve araştırma gibi şeyleri kapsar. Materyalinizin kullanılmasının adil kullanım kapsamına girip girmediğine karar verirken şunlara bakmanız gerekir: Kullanım amacı (kursun ücretli veya ücretsiz olması, kursun sizin materyalinizi eleştirmesi, taklit etmesi veya dönüştürmesi gibi) Kullanılan telif hakkına tabi işin türü (işinizin olgusal veya kreatif nitelikte olup olmadığı) Kullanılan kısım (kursun materyalinizin küçük ve gerekli kısımlarını mı yoksa büyük bir kısmını mı kullandığı) Bu kullanımın materyaliniz açısından pazardaki etkisi (potansiyel müşterilerin materyaliniz yerine o kursu satın alma ihtimali) Bir telif hakkı iddiasında bulunmadan önce, kursta kullanılan içerik kopyasının "adil kullanım" kapsamına girmeyeceğinden emin olun. Karşı Bildirim Geçerli bir telif hakkı ihlal bildirimi aldığımız takdirde bu bildirimin bir kopyasını, 1) kurs hakkında bir telif hakkı ihlal iddiasında bulunulduğuna ve 2) kursu Movline platformundan kaldıracağımıza dair bir bildirimle birlikte, şikayette bulunduğunuz kursu yükleyen eğitmene göndereceğiz. Ayrıca, eğitmenin doldurup bir karşı bildirim olarak bize gönderebileceği bir form da iliştireceğiz. Bir eğitmen olarak, kursunuz hakkında telif hakkı ihlali iddiasında bulunulmuş ve kursunuz Movline platformundan kaldırılmışsa ve bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyorsanız veya söz konusu içeriğin sahibinden bu içeriği kursunuzda kullanma konusunda izin almışsanız, bize bir karşı bildirim gönderebilirsiniz. Bize bir karşı bildirim göndermenin en uygun yolu size gönderdiğimiz formu doldurmak ve Movline yetkili temsilcisine veya bildirimi size ileten telif hakkı ekibi üyesine göndermektir. Daha etkin bir iletişim için karşı bildirim yazılı olmalı ve şu bilgileri içermelidir: Islak veya elektronik imzanız, Adınız, adresiniz ve e-posta adresiniz veya telefon numaranız, Platformdan çıkarılan kursun adı ve çıkarılmadan önce bulunduğu son konum (URL adresi) (bu bilgilere, sizi bilgilendirirken bir kopyasını iliştirdiğimiz, kursunuz aleyhine gönderilen telif hakkı ihlal bildiriminden ulaşabilirsiniz) Bilerek yanlış veya yanıltıcı bir karşı bildirimde bulunmak kanunen suçtur ve bu nedenle sorumlu tutulabilir ve tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Movline, telif hakkı gerçekten ihlal edilen bir materyal aleyhine veya kanuna aykırı biçimde karşı bildirimde bulunanlardan tazminat talep etme hakkını saklı tutar. Eğitmenlerin, İçeriklerine Ait Telif Haklarının Başka Platformlarda İhlal Edildiğini Bildirmesi Kursunuzun sizden izin alınmadan üçüncü taraf bir platformda yayınlandığını fark ederseniz lütfen destek@movline.com adresinden bizim ile iletişime geçiniz. Bazı ülkeler telif hakları konusunda farklı bir yaklaşım izlediklerinden, ihlalde bulunan tarafın veya içeriği barındıran sitenin göndereceğimiz tebligatlara uyacaklarını ve ihlale yol açan içeriği platformlarından kaldıracaklarını garanti edemeyiz. Üçüncü Taraflara Ait Ticari Marka Haklarının İhlal Edildiği Bildirimleri Movline politikası, üçüncü tarafa ait bir ticari marka hakkını ihlal ettiği bildirilen kursların hizmetimizden çıkarılmasını öngörür. Bir eğitmenin hesabını, başkalarının ticari marka haklarını ihlal eden içerik yüklemesi dahil çeşitli nedenlerle ve herhangi bir zamanda iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Ticari Marka Hakkı İhlallerinin Bildirilmesi Bir ticari marka hakkı ihlalini bize bildirmenin en kolay ve hızlı yolu, aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirimi Yetkili Temsilcimize göndermektir. Bildiriminizin bir kopyasının, hakkında şikayette bulunduğunuz içeriği yükleyen tarafa da gönderileceğini hatırlatmak isteriz. Bir ticari marka hakkı ihlal bildiriminde bulunmadan önce bazı önemli hususları hatırlamanızda fayda var: Ticari marka hakkı ihlal talebinizi işleme koyabilmemiz için bununla ilgili iddianızın yeterince desteklenmesi gerekiyor. Bunun için de bize göndereceğiniz bildirimde şu bilgilerin mutlaka bulunması gerekiyor: Tüm iletişim bilgileriniz (adınız/soyadınız, yazışma adresiniz ve e-posta adresiniz veya telefon numaranız). Ticari marka hakkı ihlal talebinizle ilgili birkaç anahtar sözcük, sembol vs. Varsa kayıt numarası dahil olmak üzere, ticari marka hakkı iddianızın temeli (ulusal kayıt veya ülke kaydı gibi). Ticari marka hakkı iddia ettiğiniz ülke veya yargı alanı. Hak iddia ettiğiniz mal ve/veya hizmet kategorisi. Ticari marka haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz materyali Movline'de bulabilmemizi sağlamaya yetecek kadar bilgi (ihlale yol açtığı iddia edilen içeriğin web adresleri, URL adresleri). Bu içeriğin ticari markanızı nasıl ihlal ettiğine ilişkin bir açıklama. Hak sahibi değilseniz hak sahibiyle olan ilişkinize dair bir açıklama. Şu beyan: "Yukarıda bahsi geçen ticari markanın şikayete konu şekilde kullanılmasına ticari marka sahibinin, yetkili temsilcisinin veya kanunun izin vermediğine iyi niyetli olarak inanıyorum." Şu beyan: "Bu bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve yalan beyanın cezalandırılacağını kabul ederek, ihlal iddiasına konu olan ticari markanın sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi olduğumu beyan ederim." Elektronik imzanız ("/imza/" ve ardından adınız, "/imza") veya ıslak imzanız. Yanlış veya yanıltıcı bir hak ihlali iddiasında bulunmak suçtur ve bundan sorumlu tutulabilirsiniz. Movline, yanlış veya yanıltıcı bir ticari marka hak ihlali bildiriminde bulunan bir üçüncü taraftan tazminat talep etme hakkını saklı tutar. Ticari markanızın kursta kullanılmasının "adil kullanım" olup olmadığını belirleyin. Ticari marka kanunu, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla, bir marka veya ismin ürün ve hizmet satışında kullanılmasını koruma altına alır. Pek çok ülkedeki kanunlar, ticari markalı ürün veya hizmete bilgi amaçlı atıfta bulunulması veya o marka hakkında eleştiri veya yorum yapılabilmesi amacıyla üçüncü tarafların bu ticari marka adlarını kullanabilmelerine imkan tanıyan bir "adil kullanım" istisnası içerir. Başkalarının, kursu sizin şirketiniz veya markanız oluşturmuş ya da ona sponsor olmuş gibi bir yanılgıya düşme ihtimalinin olup olmadığını düşünün. Bir ticari marka hak ihlali talebi göndermeden önce, ticari markanızın kursta kullanılmasının adil kullanım kapsamında olmadığından emin olun. Yetkili Temsilcinin İletişim Bilgileri İhlal bildirimlerinden sorumlu Movline Yetkili Temsilcisine şu yollarla ulaşabilirsiniz: Telif hakkı ihlal bildirimi için destek@movline.com adresinden bizle ile iletişime geçebilirsiniz. Movline API Anlaşması Eğitmenlerimizin ve iş ortaklarımızın Movline'den en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için biz (Movline) [WK22]birtakım API'ler, geliştirme araçları ve ilişkili yazılımlar (birlikte "API'ler") sunarız. API'lerimize erişerek veya bunları kullanarak siz (veya temsil ettiğiniz şirket), muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan aşağıdaki şartlara ve geçerli tüm politikalarla kurallara (toplu olarak "Şartlar") tabi olmayı kabul edersiniz. 1. API'ler için Kaydolma 1.1 Şartlar'ı Kabul Etme. API'leri kullanmak için en az 18 yaşında olmanız gerekir. İkamet ettiğiniz veya API'leri kullandığınız ülke de dahil olmak üzere ülkelerin geçerli kanunları uyarınca API'leri kullanmanız veya almanız yasaksa API'lere erişemeyebilirsiniz. 1.2 Tüzel Kişi Adına Kullanma. API'leri bir şirket veya başka bir tüzel kişi adına kullanıyorsanız bunu, bu Şartlar'a bağlayacak tam yasal yetkiye sahip olduğunuzu garanti ve taahhüt eder, Şartlar'da yer alan tüm "siz" atıflarının ilgili tüzel kişiyi ifade ettiğini kabul edersiniz. 1.3 Bilgilerinizi Güncelleme. API'ler için kaydolduğunuzda kendiniz hakkında bilgiler göndermenizi isteyebiliriz. Geçerli bir e-posta adresi de dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz bilgi sağlamanız ve bunları sağlamayı sürdürmeniz gerekir. 2. API'leri ve API Verilerini Kullanma 2.1 API'lere Erişme. Bu Şartlar'a tabi olarak size, alt lisans verme hakkı olmadan, API'leri kullanarak uygulamalar, web siteleri veya diğer araçlar (her biri "Uygulama") oluşturmak üzere API'lere erişmek ve bunları kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez, kabili rücu bir hak veririz. API'leri kullandığınızda API'lere veya verilere ya da bunlar aracılığıyla erişilen içeriğe ("İçerik") ilişkin hakların mülkiyetini kazanmazsınız. 2.2 İzin Verilen Kullanımlar. İthalat veya ihracata ya da verilerin veya yazılımların ithalatı veya ihracatına ilişkin yasalar, gizlilik yasaları ve yerel yasalar dahil olmak üzere tüm ilgili yasalara uyarsınız. API'ler aracılığıyla erişilebilen içerik, fikri mülkiyet haklarına ve veri gizliliği haklarına tabi olabilir. Böyle olduğu durumlarda ilgili içeriğin sahibi veya kanun tarafından izin verilmediği müddetçe bunları kullanamayabilirsiniz. 2.3 Movline Şart ve Politikaları. API'lerimizi kullanarak Movline’nın Kullanım Şartlarımız, Eğitmen Sözleşmemiz, İş Ortağı Şart ve Koşullarımız ve Gizlilik Politikamız uyarınca gönderilen bilgileri kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. 2.4 Sınırlar ve Kısıtlamalar. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak API'leri kullanımınıza ilişkin sınırlar belirleyebilir ve bunları uygulayabiliriz. Sınırları, Geliştirici Belgelerini revize ederek dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Geliştirici Belgelerinde belirtilen sınırlandırmalardan kaçmaya çalışmayacağınızı; ticari veya diğer kişisel olmayan kullanıma yönelik bir Uygulama oluşturmayacağınızı (İş Ortağı Şart ve Koşullarımız uyarınca yetki verilen ticari faaliyetler için İş Ortağı API'sini kullanabileceğiz durumlar haricinde); bizde itibar kaybına veya maddi kayba yol açabilecek şekilde Movline ürün veya hizmetlerinin temel işlevini yeniden oluşturan veya değiştiren bir Uygulama oluşturmayacağınızı; Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi geçerli veri gizliliği yasaları tarafından belirlendiği şekilde kişisel verileri saklamayacağınızı veya depolamayacağınızı; kişisel verileri, üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla edinilen verilerle birleştirmeyeceğinizi veya zenginleştirmeyeceğinizi; Movline hesabı parolalarını toplamayacağınızı, depolamayacağınızı veya paylaşmayacağınızı; API'leri veya Movline ürün veya hizmetini kopyalamayacağınızı, yeniden biçimlendirmeyeceğinizi, tersine mühendislik uygulayamayacağınızı veya başka şekilde değiştirmeyeceğinizi ya da Yanıltıcı, aldatıcı, yasa dışı veya etik olmayan faaliyetlerde veya başka şekilde API'lere, Movline’a, kullanıcılarımıza veya kamuya zarar verebilecek faaliyetlerde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. 2.5 Uygulamaları Paylaşma. Geliştirdiğiniz Uygulamaları paylaşamaz veya satamazsınız ancak eğitmeni olduğunuz kursları geliştirme, sürdürme veya desteklemede kullanılmak üzere ortak eğitmenler ve öğretim asistanları ile bu Uygulamaları paylaşabilirsiniz. Uygulamanızı kullanan ortak eğitmenler ve öğretim asistanları, kimlik doğrulama için kendi belirteçlerini kullanmalıdır. API'lere veya İçeriğe erişmenize olanak tanıyan parolaları, anahtarları, belirteçleri, sırları veya başka erişim kimlik bilgilerini ("Geliştirici Kimlik Bilgileri") paylaşamazsınız. 2.6 Güvenlik. (a) Erişmekte olduğunuz verilerin hassaslığına ilişkin sektör standartlarını karşılayan veya aşan, (b)geçerli yasalar ve yönetmeliklerle (veri güvenliği ve gizlilik yasaları ve yönetmelikleri dahil) uyumlu olan ve (c) kişisel verilere ilişkin yetkisiz erişimi, kullanımı, işlemeyi, depolamayı, tahribatı, kaybı, tahrifatı veya ifşayı önlemek üzere tasarlanan uygun idari, fiziksel ve teknik tedbirleri her zaman kullanır ve yürürlükte tutarsınız. Size verdiğimiz tüm Geliştirici Kimlik Bilgilerini gizli tutarsınız. Güvenlik eksikliklerini derhal düzeltmek için bizimle çalışır ve izinsiz girişlerin veya izinsiz giriş yapan kişilerin bağlantısını derhal kesersiniz. Uygulamanızda bir güvenlik eksikliği veya izinsiz giriş durumu meydana gelirse yayınlamadan önce basın açıklamaları (ör. basın, blog gönderileri, sosyal medya vb.) hususunda bizimle iş birliği yaparsınız. 2.7 Silme. API'leri kullanımınızı sonlandırmamız halinde, herhangi bir yasayı veya bir devlet makamı tarafından size empoze edilen sorumlulukları ihlal etmenize yol açacağı durumlar haricinde tüm İçeriği derhal silmeniz gerekir. 2.8 İzleme. Kaliteyi güvence altına almak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve Şartlar'a uygunluğunuzu doğrulamak amacıyla API'leri kullanımınızı izleyebileceğimizi kabul edersiniz. Uygulamanıza ve API'leri kullanımınıza ilişkin diğer materyallere erişimi de içerebilecek şekilde Uygulamanız ve İçeriğin depolanması hakkında bize bilgi sağlayarak bu izleme hususunda bize yardımcı olmayı kabul edersiniz. Bu Şartlar'a tamamen uymamanız halinde size bildirimde bulunmaksızın API'lere erişiminizi kısıtlayabilir veya sonlandırabiliriz. 3. Saklı Tuttuğumuz Haklar Gelecekte herhangi bir noktada, aşağıdakilerden herhangi birini yapma hakkımızı saklı tutarız: API'lerden herhangi birine erişimi ücretlendirme, API'ler için destek sunma veya destek sunmayı durdurma, API'leri değiştirme ve ilgili sonraki sürümleri kullanmanızı gerekli kılma, API'yi farklı bir şekilde kullanmanızı gerekli kılma, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak API'leri uygun bulmama veya bağımsız olarak Uygulamalarınızla aynı amaca hizmet edebilecek ürün veya hizmetler geliştirme. API'leri veya Geliştirici Kimlik Bilgilerini kullanımınızın bizim veya kullanıcılarımızın menfaatlerine aykırı olduğunu belirlememiz halinde edindiğiniz Geliştirici Kimlik Bilgilerini devre dışı bırakma, IP adresinizi engelleme veya API'leri kullanımınızı engelleme hakkını saklı tutarız. 4. Geri Bildirim Movline veya API'lere ilişkin sağlayabileceğiniz geri bildirimler, yorumlar veya öneriler tamamen gönüllülük esasına dayanır ve gizli değildir. İlgili geri bildirimleri, yorumları veya önerileri, size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadan uygun gördüğümüz takdirde kullanma özgürlüğüne sahibiz. 5. Süre ve Fesih Bu Şartlar, feshedilene kadar API'leri kullandığınız müddetçe geçerli olur. Bu Şartlar'ı, API'leri kullanımınızı durdurarak feshedebilirsiniz. Herhangi bir sebeple ve dilediğimiz zaman, size karşı hiçbir yükümlülüğümüz veya başka sorumluluğumuz olmaksızın API'lerin tamamını veya herhangi birini kullanımınızı askıya alabilir veya feshedebiliriz. Şartlar'ın herhangi bir şekilde feshedilmesi veya bir API'ye erişiminizin durdurulması üzerine derhal API'yi kullanmayı durdurursunuz ve saklanan veya depolanan İçeriği silersiniz. 6. Sorumluluk Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması 6.1 Garantiler. Kanunların izin verdiği ölçüde, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir türde garanti vermeksizin API'leri "olduğu gibi" sağlarız. Herhangi bir amaç için API'lerin veya İçeriğin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, güncelliği, güvenliği veya doğruluğu hakkında hiçbir beyanda ya da taahhütte bulunmayız. Savaş hali, düşmanlık veya sabotaj, doğal afet, elektrik, internet veya telekomünikasyon kesintisi ya da devlet kısıtlaması gibi makul kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylar nedeniyle Hizmetlerden herhangi birini yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten sorumlu olmayız. 6.2 Dolaylı Hasar Reddi. Kanunların izin verdiği ölçüde, hiçbir suretle herhangi bir taraf kar veya iş fırsatı mahrumiyeti dahil olmak üzere dolaylı, cezai veya netice kabilinden doğan hasarlardan sorumlu değildir. 6.3 Sorumluluğun Sınırlandırılması. Bu Şartlar'a bakılmaksızın size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olduğumuza karar verilmesi halinde siz ve biz, Movline’nın sorumluluğunun (varsa), sorumluluğa yol açan olaydan önceki altı ay boyunca geçerli API'leri kullanmak üzere bize ödemiş olduğunuz tutarla sınırlı olduğunu kabul ederiz. 7. Tazminat Bizi, (a) API'leri kullanımınızdan; (b) bu Şartlar'ı ihlalinizden; (c) geçerli gizlilik yasalarını veya yönetmeliklerini ihlalinizden veya (d) bir üçüncü tarafın haklarını ihlalinizden kaynaklanan üçüncü taraf taleplerine, iddialarına, kayıplarına, hasarlarına veya masraflarına (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı masrafları size ait olmak üzere tazmin etmeyi, savunmayı (talep etmemiz halinde) ve beri kılmayı kabul edersiniz. Sizi, ilgili talepten haberdar olmamızdan itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirir; ilgili talebin savunmasına veya uzlaşmasına ilişkin yegane kontrolü size verir ve talebin savunmasını veya uzlaşmasını gerçekleştirmek üzere tarafınızca makul şekilde talep edilen tüm bilgileri ve yardımı size sağlarız (masrafları size ait olmak üzere). Önceden yazılı rızamız olmadan (i) bize sorumluluk getiren; (ii) itirafta bulunmamızı gerektiren veya (iii) bu tazminatlar tarafından karşılanmayan bir sorumluluk yükleyen ya da bize kısıtlama getiren uzlaşmaları kabul edemezsiniz. 8. Çeşitli Yasal Şartlar 8.1 Sözleşmenin Bütünlüğü; Bölünebilirlik. API'lere kaydolarak, bunlara erişerek veya bunları kullanarak Movline ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmayı kabul edersiniz. Bu Şartlar'ın İngilizce'den[WK23] başka bir dildeki versiyonları yalnızca kolaylık olması için sağlanmış olup herhangi bir tutarsızlık olması halinde İngilizce[WK24] dilindeki versiyonun geçerli olacağını kabul eder ve onaylarsınız. Bu Şartlar (bu Şartlar ile bağlantılı sözleşmeler ve politikalar dahil) sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını teşkil eder. Bu Şartlar'ın herhangi bir kısmı geçerli kanun tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunursa ilgili hüküm, orijinal hükmün amacıyla en yakın şekilde eşleşen geçerli, uygulanabilir bir hükümle yenilenir ve bu şartların kalan kısmı yürürlükte olmaya devam eder. 8.2 Tadilat; Feragat Edilemez. Uygulamalarımızı açıklamak veya yeni ya da farklı uygulamaları yansıtmak (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) amacıyla muhtelif zamanlarda bu Şartlar'ı güncelleyebiliriz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak dilediğimiz zaman bu Şartlar'da değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Önemli değişiklikler yapmamız halinde hesabınızda belirtilen e-posta adresine gönderilen e-posta bildirimi veya hizmetlerimiz aracığıyla bir bildiri yayınlama gibi belirgin yolları kullanarak sizi bilgilendiririz. Aksi belirtilmediği müddetçe değişiklikler yayınlandıkları gün yürürlüğe girer. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra API'leri kullanmaya devam etmeniz ilgili değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Hakları veya çözüm yollarını kullanmada gecikme ya da itiraz edememe, hiçbir suretle ilgili haklardan veya çözüm yollarından ya da diğer haklardan veya çözüm yollarından feragat edildiği anlamına gelmez. Belirli bir durumda gerçekleşen feragat, ileride meydana gelecek durumlarda da haklardan veya çözüm yollarından feragat edildiği anlamına gelmez. 8.3 Tarafların İlişkisi. Siz ve biz, aramızda hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz. 8.4 Markalaşma. Bu Şartlar'daki hiçbir hüküm size, Movline adını veya Movline ticari markalarından, logolarından, etki alanı adlarından veya diğer ayırt edici marka özelliklerden herhangi birini kullanma hakkı vermez. 8.5 Bildirim. Dava nedeni oluşmasından bir (1) yıldan daha fazla süre geçtikten sonra taraflardan hiçbiri bu Şartlar'dan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak hiçbir biçimde hiçbir dava açamaz. Buradaki kapsamda verilecek olan bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olarak yapılacak olup taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta ya da e-posta ile (bizim tarafımızdan hesabınızla ilişkili e-posta adresine ya da sizin tarafınızdan info@movline.com [WK25]adresine) gönderilir ve fiilen alındığı tarih itibarıyla teslim edilmiş sayılır. 8.6 Temlik Yasağı. Bu Şartlar'ı (veya bunlar kapsamında verilen hakları ve lisansları) temlik veya devredemezsiniz. Bu Şartlar'ı (veya bunlar kapsamında verilen hakları ve lisansları), hiçbir kısıtlama olmaksızın başka bir şirkete veya şahısa temlik edebiliriz. Bu Şartlar'da yer alan hiçbir hüküm, üçüncü taraf şahıslara veya tüzel şahıslara hak, fayda veya çözüm yolu kazandırmaz. Hesabınızın devredilemez olduğunu ve hesabınızla ilişkili tüm haklar ile bu Şartlar kapsamındaki diğer hakların ölümünüz halinde sona ereceğini kabul edersiniz. 8.7 İhtiyati Tedbir. İçeriğin veya Geliştirici Kimlik Bilgilerinin yetkisiz kullanımının veya ifşa edilmesinin biz ya da kullanıcılarımız için telafisi mümkün olmayan bir hasara yol açabileceğini kabul edersiniz. Dolayısıyla bu Şartlar'ın ihlaline veya ihlal tehdidine karşı derhal tedbir alma ve aynı zamanda ilgili ihlale ilişkin olarak kanun ve hakkaniyet çerçevesinde tüm diğer hakları ve çözüm yollarını arama hakkına sahip olacağımızı kabul edersiniz. ??